Thứ Ba sau Chúa Nhật 5 Thường Niên – Năm C

Lời Chúa: Mt 15, 1-6

Bấy giờ có mấy người Pharisêu và mấy kinh sư từ Giêrusalem đến gặp Ðức Giêsu và nói rằng : “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa ? Người trả lời: “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa ? Quả thế, Thiên Chúa dạy: ‘Ngươi hãy thờ cha kính mẹ ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử’. Còn các ông, các ông lại bảo : ‘Ai nói với cha mẹ rằng : những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy, không phải thờ cha kính mẹ nữa’. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa”.


Suy niệm

“Thiên Chúa dạy: ngươi hãy thờ cha kính mẹ” (Mt 15, 4).

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa lên án thái độ của những người Pharisiêu và kinh sư muốn dùng những nghi lễ bên ngoài để thoái thác bổn phận căn bản là hiếu thảo với Cha mẹ. Trong mười điều răn thì giới răn thảo kính cha mẹ được đặt ngay sau những giới răn đối với Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã mạnh mẽ nhắc lại bổn phận thảo hiếu này: “Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này” (Ep 6, 1-3).

Ngày nay, việc thảo hiếu với Cha mẹ dường như là một điều gì đó xa lạ đối với một số người. Tệ hại hơn nữa là thái độ dửng dưng, lạnh lùng hay đối xử tệ bạc với cha mẹ. Hôm nay, ngày mùng hai tết, Giáo hội Việt Nam dành ngày này để giúp người tín hữu nhớ về cội nguồn của mình. Là dịp để những người làm con nhớ những người đã có công sinh thành, nuôi dưỡng và dạy dỗ họ nên người. Đồng thời mời gọi họ có những thái độ xứng hợp với những người đó. Một khi chúng ta sống trọn chữ hiếu là chúng ta cũng đáp trả lời mời gọi của Tin Mừng trong thái độ yêu mến và tôn phục Thiên Chúa.

Lạy Chúa, đầu xuân là dịp mọi người quây quần bên nhau để cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa dành cho gia đình. Xin Chúa chúc lành cho gia đình chúng con. Cách riêng xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác trên cha mẹ để các ngài luôn biết sống đẹp lòng, hầu có thể hướng dẫn và dạy dỗ chúng con. Amen.


Comments are closed.