Thứ Hai sau Chúa Nhật 4 Phục Sinh – Ngày 08/05/2017

Lời Chúa: Ga 10, 11-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy, nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn, vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha biết Ta và Ta biết Cha, và Ta thí mạng sống vì đàn chiên. Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này; cả những chiên đó Ta cũng phải mang về đàn; chúng sẽ nghe tiếng Ta. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà Cha yêu mến Ta, là Ta thí mạng sống để rồi lấy lại. Không ai cất mạng sống khỏi Ta, nhưng tự Ta, Ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Ðó là mệnh lệnh Ta đã nhận nơi Cha Ta”.

 


Suy niệm

VÒNG TAY CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

“Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên” (Ga 10, 11).

Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay ví mình như một người Mục Tử nhân lành và con cái Giáo hội là đoàn chiên của Người. Giữa vị Mục Tử và đoàn chiên, chắc chắc có một mối tương quan mật thiết, một sự hiểu biết nhau cách thâm sâu, nhất là một tình yêu dám cho đi tất cả. Dẫu đó là con chiên “tinh tuyền, đẹp đẽ, ngoan ngoãn” hay chỉ là con chiên “què quặt, bệnh tật, phá phách”, người Mục Tử nhân lành Giêsu vẫn luôn ôm ấp mọi con chiên trong vòng tay trìu mến của mình – vòng tay của Lòng Thương Xót.

Giáo hội trong vòng tay của Mục Tử Giêsu là vậy, nhưng Giáo hội cũng được mời gọi mở rộng và trao ban vòng tay của Lòng Thương Xót đến mọi thành phần nhân loại. Cách riêng trong năm nay tại Giáo phận Xuân Lộc, các gia đình là con cái của Mẹ Giáo hội được mời gọi hướng đến và trở nên dấu chỉ của Lòng Thương Xót. Muốn được như vậy, chính mỗi thành viên trước hết và trên hết phải trở nên dấu chỉ Lòng Thương Xót cho nhau. Tất cả cần ý thức rằng: trong ý định yêu thương của Thiên Chúa, gia đình không phải là căn nhà nhưng là một tổ ấm, không chỉ là nơi tạm trú, sinh sống nhưng phải là nơi ôm ấp mọi thành viên trong tình yêu và lòng thương xót. Vì thế, cho dù một thành viên nào trở nên như một gánh nặng, một sai lầm, một tai nạn hay một điều không thể chấp nhận theo lẽ con người thì tất cả vẫn không nằm ngoài bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Khi ấy, gia đình cần tha thiết và dũng cảm đón nhận, ôm ấp tất cả như vị Mục Tử Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đích thực là Vị Mục Tử nhân hậu, giàu lòng thương xót. Chúa không muốn một con chiên nào bị lạc vào tay kẻ xấu nhưng luôn muốn mọi con chiên được bình an và hạnh phúc trong vòng tay của Chúa. Xin Chúa thương nhìn đến các gia đình chúng con hôm nay với những “vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng” khi đang sống trong một xã hội đầy những thách đố và khó khăn. Xin dạy chúng con biết tìm đến và học nơi Chúa bài học của lòng từ tâm, nhân hậu và giàu lòng thương xót. Amen.


Comments are closed.