Thứ Hai sau Chúa Nhật 4 Phục Sinh – Năm B

Lời Chúa: Ga 10, 1-10

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ”. Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào”.

 


Suy niệm

 Chúa Giêsu tự xưng mình là cửa chuồng chiên, và Ngài hứa, ai qua cửa đó sẽ được cứu rỗi, được giải thoát khỏi tội và được biến đổi. Chúa Giêsu đã đến trần gian là để cứu độ con người. Ngài thay đổi lòng người đàn bà tội lỗi để bà trở thành một người đầy nhiệt tâm với Chúa (x.Ga 8,1-11). Ngài thay đổi lối sống của ông Gia-kêu, người thu thuế, một người bị coi là hạng tham lam của cải, trở thành một người giầu lòng bác ái (x.Lc19,8). Ngài thay đổi Phaolô, một người bách hại đạo khét tiếng, trở thành một nhà truyền giáo nhiệt thành (x.Cv 9,1-9). Chúa Giêsu vẫn còn tiếp tục thay đổi lòng người ở mọi thời đại.

 Ngày nay, có nhiều người đã minh chứng cho chúng ta thấy những thay đổi trong cuộc đời của họ, nhờ việc họ đã bước qua “ngưỡng cửa Giêsu”, gặp gỡ Ngài và để cho Ngài bước vào biến đổ cuộc đời họ. Để bước qua “cử Giêsu”, đòi hỏi phải từ bỏ chính mình, điều chỉnh lối suy nghĩ và hành động của mình sao cho phù hợp với thánh ý Chúa. Sự từ bỏ đó mang lại cho chúng ta sự thay đổi, khơi lên và làm lớn mạnh sức sống của ơn Chúa trong tâm hồn ta. Bước qua “ngưỡng cửu Giêsu” còn là mời gọi mỗi người chấp nhận loại bỏ tất cả những nhơ nhớp tội lỗi ra bên ngoài, để bước vào nghỉ ngơi bên Chúa, và kín múc nguồn ân sủng vô biên của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, Xin cho chúng con hôm nay biết nhìn nhận Chúa là Cửa, là Thành Trì chở che bảo vệ tâm hồn chúng con, và xin cho mọi người biết nương tựa vào Chúa là Cửa rộng mở cho ta bước vào đồng cỏ thiêng liêng, để muôn người được lớn lên trong tình yêu và ân sủng của Chúa. Amen. 


Comments are closed.