Chúa Nhật 4 Phục Sinh – Năm B

Lời Chúa: Ga 10, 11-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy, nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn, vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha biết Ta và Ta biết Cha, và Ta thí mạng sống vì đàn chiên.

 


Suy niệm

Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh người mục tử, vốn rất quen thuộc trong Kinh Thánh, để diễn tả sự gắn bó yêu thương, chăm sóc và bảo vệ của Người đối với đàn chiên. Là mục tử tốt lành, Người sẵn sàng hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên mà cao điểm là cuộc tử nạn và phục sinh của Người. Tình thương mục tử của Chúa Giêsu vẫn tiếp tục được trao ban cho con người mọi thời.

 Khi quy tụ bên Chúa và bước đi theo Người, chúng ta được chăm sóc và bao bọc bằng tình thương của Đấng chăn chiên lành. Như đàn chiên biết và nghe theo tiếng chủ chiên, người Kitô hữu cần có khả năng lắng nghe và nhận ra tiếng Chúa giữa biết bao tiếng mời gọi khác. Chúng ta có đang đi theo Chúa và phó thác đời mình trong sự quan phòng chở che của Người không ?

Lạy Chúa Giêsu mục tử nhân lành, chúng con thật hạnh phúc vì thuộc về đàn chiên của Chúa. Chúa vẫn yêu thương chăm sóc chúng con từng ngày, cách riêng qua Bí tích Thánh Thể. Xin cho chúng con biết lắng nghe, biết đến với Chúa để được chữa lành và đón nhận Mình Máu Ngài làm thần lương trên cuộc hành trình tiến về nhà Cha. Amen. 


 

 

Comments are closed.