Thứ Hai sau Chúa Nhật 34 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Lc 21, 1-4

Khi ấy, Chúa Giêsu nhìn lên, thấy những người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền. Người cũng thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ, nên bảo rằng: “Thầy bảo thật các con, bà goá nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người. Vì mọi người kia lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa, còn bà này túng thiếu, bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình”.


Suy niệm

“Thầy bảo thật các con, bà goá nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người… Bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình” (Lc 21, 3-4)

Lời Chúa hôm nay phác họa nên bức tranh những người Do Thái dâng cúng vào Đền thờ. Trong bức tranh này, hình ảnh bà góa nghèo dâng “hai đồng tiền kẽm” trở nên nổi bật và đáng biểu dương trong đôi mắt tình yêu của Chúa Giêsu. Bà đã dâng cho Đền thờ, cho Thiên Chúa “tất cả những gì bà có để nuôi sống mình”. Chúa đã nhìn thấu tấm lòng tin tưởng, phó thác và yêu mến của bà. Với Chúa, sự thành tâm chính là của lễ đẹp lòng Thiên Chúa.

Lắng nghe lời tán dương của Chúa Giêsu dành cho bà góa nghèo, mỗi chúng ta được mời gọi hãy kiểm điểm lại “trạng thái tâm hồn” trong những việc mình làm. Thánh lễ mỗi ngày, giờ kinh sớm tối, công việc bác ái tông đồ sẽ nên lễ dâng đẹp lòng Chúa khi phát xuất từ tấm lòng chân thành. Sự chân thành được kết nên từ chính lòng tin yêu và phó thác trọn vẹn, được dựng xây bằng nhiều cố gắng và hy sinh mỗi ngày. Chúa luôn dõi nhìn và thấu tỏ tâm hồn mỗi người. Người sẽ hài lòng và chúc lành cho những tâm hồn luôn sống và làm mọi việc “vì tình yêu Đức Kitô”.

Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con luôn biết định hướng cuộc đời mình một cách đúng đắn, là quy hướng lòng trí về Chúa trong mọi việc mình làm. Để trong tình yêu Chúa, chúng con hạnh phúc và bình an trong cuộc sống hôm nay và vĩnh cửu mai này. Amen.


Lễ Thánh Cơlêmentê I, giáo hoàng, tử đạo

Thánh nhân là vị giáo hoàng thứ 3 trong lịch sử Giáo Hội. Người ta ít biết về thời niên thiếu của thánh nhân.Thánh Cơ-lê-men-tê I sống vào cuối thế kỷ thứ nhất. Ngài là một nhà hùng biện, yêu mến Thánh Kinh và thấu suốt tư tưởng, giáo lý của Chúa Giêsu. Thánh Irênê thuật rằng: thánh Phêrô vị giáo hoàng tiên khởi đã truyền ngôi cho Linô, Anaclê kế vị Linô và sau Anaclê là thánh Cơ-lê-men-tê I……..xem tiếp


Comments are closed.