Thứ Ba sau Chúa Nhật 34 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mt 10, 17-22

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì. Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì: vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ”.


Suy niệm

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát”(Mt 10, 22)

Các vị tử đạo Việt Nam đều có kinh nghiệm sống từng lời của đoạn Tin Mừng hôm nay: bị nộp, bị đánh đập, bị điệu ra trước vua quan, bị tra hỏi, bị thù ghét và cuối cùng là bị giết. Vì một lòng lo chuyện nhà Chúa và lòng yêu mến Chúa Kitô bị đóng đinh, các ngài đã tỏa sáng là môn đệ chân chính của Đức Giêsu. Các ngài đã chịu mọi thiệt thòi và bách hại vì Danh Đức Giêsu Kitô.

Các thánh tử đạo Việt Nam đã từ bỏ cả mạng sống mình với mong muốn cho Danh Chúa được cả sáng. Đó là một cách làm chứng cho một niềm tin kiên vững: Vì tin Ðức Giêsu là Con Thiên Chúa, là Ðấng Cứu Ðộ, nên các ngài không bước qua thánh giá. Các ngài đã làm chứng cho một tình yêu nóng bỏng: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng vì bạn hữu” (Ga 15,13); làm chứng cho một niềm hy vọng mãnh liệt: có sự sống đời sau, có hạnh phúc vĩnh cửu. Các vị tử đạo đã làm chứng bằng cái chết. Chúng ta được mời gọi làm chứng bằng cuộc sống. Làm chứng nào cũng đòi phải hy sinh, mất mát, thiệt thòi, vì đòi ta lội ngược dòng với thế gian sa đọa. Ðứng trước thánh giá là đứng trước một lựa chọn. Tôi chọn Ngài hay tôi chọn tôi? Thời nào chúng ta cũng được đặt trước thánh giá, dấu hiệu của sự từ bỏ để phục vụ. Lúc nào chúng ta cũng có nguy cơ bước qua thánh giá bằng đời sống hưởng thụ và ích kỷ của mình.

Lạy Chúa, các thánh tử đạo Việt Nam đã dám sống đến cùng ơn gọi kitô hữu trong một hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm. Dù mang phận người yếu đuối, nhưng nhờ ơn Chúa đỡ nâng, các ngài đã chiến thắng khải hoàn. Xin cho chúng con là con cháu các ngài biết can trường sống đức tin của bậc cha anh trong một thế giới vắng bóng Thiên Chúa, biết nhiệt thành làm chứng về tình yêu bằng một đời hiến thân phục vụ. Amen.


Comments are closed.