Thứ Bảy sau Chúa Nhật 33 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mt 12, 46-50

Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy”. Người bảo kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Ðây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Ðấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”.


Suy niệm

“Hễ ai làm theo ý của Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy” (Mt 12,50).

Đức Giêsu nói những điều trên đây khi đám đông báo cho Chúa biết có mẹ và thân nhân Ngài đến tìm. Khi nói điều này, Đức Giêsu không có ý coi thường Đức Maria hay coi nhẹ các mối liên hệ huyết thống, nhưng Ngài muốn mọi người hiểu rằng: trong kế hoạch của Thiên Chúa, điều quan trọng nhất đó là làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Qua lời giáo huấn trên, Đức Giêsu đã gián tiếp đề cao thiên chức làm mẹ của Đức Maria. Quả thật, Mẹ xứng đáng với đặc ân là Mẹ Thiên Chúa, vì trọn cả cuộc đời Mẹ đã dâng hiến cho Chúa và chỉ sống vâng theo thánh ý Chúa.

Nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng ta được tái sinh làm con Thiên Chúa, được tháp nhập vào đại gia đình Hội Thánh có Thiên Chúa là Cha, Đức Kitô là Trưởng Tử và mọi người đều là anh em với nhau. Vì thế, mỗi người Kitô hữu được mời gọi sống thánh ý của Cha trên trời bằng một đời sống yêu thương phục vụ lẫn nhau và thực thi bác ái đối với mọi người.

Lạy Chúa, Mẹ Maria đã dâng trọn đời mình để sống vâng theo ý Chúa. Xin cho chúng con cũng biết noi gương Mẹ Maria luôn biết từ bỏ ý riêng để làm theo ý Chúa, biết dâng trọn cả đời mình để phụng sự Chúa và phục vụ mọi người, hầu có thể trở thành người con hiếu thảo trong gia đình của Chúa. Amen.


Lễ Ðức Mẹ Dâng Mình Trong Ðền Thờ

Mẹ Maria đã thực hiện tập tục, truyền thống của người Do Thái là dâng hiến tuổi thơ mình cho Thiên Chúa Giavê trong đền thánh. Ðây là tục lệ của người Do Thái là bất cứ trẻ nhỏ nào cũng được dâng vào đền thánh để được thánh hiến và sau đó sẽ ở lại đền thờ một thời gian để giúp việc và phục vụ các vị chủ tế. Mẹ Maria đã tuân theo truyền thống của người Do Thái…….xem tiếp


Comments are closed.