Thứ Hai sau Chúa Nhật 3 Phục Sinh – Ngày 01/05/2017

Lời Chúa: Ga 6, 22-29

Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có thuyền nào khác, duy chỉ có một chiếc, mà Chúa Giêsu không lên thuyền đó với các môn đệ, chỉ có các môn đệ ra đi mà thôi. Nhưng có nhiều thuyền khác từ Tibêria đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh. Khi đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu.

Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?” Chúa Giêsu đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Ðấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu”. Họ liền thưa lại rằng: “Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?” Chúa Giêsu đáp: “Ðây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào Ðấng Ngài sai đến”.

 


Suy niệm

LAO ĐỘNG THEO TINH THẦN KITÔ GIÁO

“Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi” (Ga 6, 27).

Bài Tin Mừng của Thánh Gioan hôm nay tiếp nối phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều nuôi hơn 5000 người. Sau khi được ăn no nê, dân chúng hào hứng muốn tôn Chúa lên làm vua (x. Ga 6,13). Thế nhưng dân chúng phấn khởi bao nhiêu thì Chúa Giêsu lại thất vọng bấy nhiêu vì tâm trí họ thấp hèn chỉ biết mơ ước đến những của ăn vật chất. Đức Giêsu muốn nâng tâm hồn mọi người hướng tới một thứ lương thực vô giá là Bánh Trường Sinh, tức chính thân thể Ngài được ban cho con người qua bí tích Thánh Thể.

“Theo đạo có gạo mà ăn” một cách nào đó đã trở thành mục tiêu sống của nhiều người Kitô hữu. Biết bao tín hữu đã cố gắng giữ đạo mà chỉ mong được Chúa ban những ơn phần xác: sức khỏe, lương thực, bằng an, công ăn việc làm ổn định… và chỉ có thế thôi! Chắc hẳn Chúa cũng “ngán ngẩm” khi chúng ta chỉ quan tâm tới như cầu tầm thường của phần xác. Con người mang trong mình phẩm giá là hình ảnh của Thiên Chúa, có cả phần hồn cao cả và vận mệnh vĩnh cửu. Ngoài những nhu cầu phần xác hôm nay, con người còn có những nhu cầu thiêng liêng nhắm tới hạnh phúc vĩnh hằng mai sau. Sự sống phần xác là điều đáng quí nhưng sự sống đời đời còn đáng quí hơn gặp bội đến nỗi có thể nói mất sự sống đời đời là mất tất cả. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nói rõ cho dân Do Thái: “Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời” (Ga 6, 27). Tinh thần lao động Công Giáo không nhắm đến những giá trị vật chất chóng qua mà là đến những giá trị trường tồn. Qua lao động con người tham gia cộng tác vào chính công trình sáng tạo của Thiên Chúa và hoàn thiện chính mình. Lao động phải hướng đến hoàn thiện con người, đưa con người đến với những giá trị chân thật về chính họ, những thụ tạo mang hình ảnh của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức đến nhu cầu thiêng liên của mình để đang khi lo cho nhu cầu vật chất, chúng con không quên kiếm tim nhu cầu thiêng liêng, nhờ đó song song với việc bảo vệ mạng sống đời này chúng con luôn ưu tiên bảo vệ sự sống vĩnh cửu mai sau cho mình. Amen.


Comments are closed.