Thứ Ba sau Chúa Nhật 3 Phục Sinh – Ngày 02/05/2017

Lời Chúa: Ga 6, 30-35

Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu: “Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: ‘Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời'”. Chúa Giêsu đáp: “Thật Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian”. Họ liền thưa với Ngài rằng: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi”. Chúa Giêsu nói: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”.

 


Suy niệm

KHIÊM TỐN TRƯỚC MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA

“Chúa Giêsu nói: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ” (Ga 6, 35).

Trong khi giảng dạy cho dân chúng, Chúa Giêsu đã khẳng định Ngài là “bánh trường sinh, bánh đích thực, bánh từ trời xuống và đem lại sự sống cho thế gian”(x. Ga 6, 35). Điều này không khỏi gây ngỡ ngàng, khó hiểu và khó tin đối với những người Do thái đang lắng nghe. Mặt khác, điều họ đang nghĩ tới và muốn xin Chúa, không phải là “thịt người” nhưng là bánh, thứ bánh được ban nhưng không như manna mà cha ông họ đã nhận lãnh khi xưa trong sa mạc. Bánh vật chất giúp họ thỏa cơn đói thể xác. Vì thế, chắc chắn họ không dễ dàng chấp nhận tin theo những lời của Chúa. Tương tự, thánh Stêphanô được nhắc đến trong bài đọc một hôm nay cũng đã bị từ chối và loại trừ khi Ngài nói lên sự thật về thái độ giữ luật của những người lãnh đạo Do thái. Họ đã phẫn nộ và ném đá Ngài. Cũng vậy, thánh Athanasiô mà hôm nay Giáo hội mừng kính cũng đã bao phen bị bắt và bị tù đày, vì Ngài đã mạnh dạn chống bè rối Ariô và kiên quyết làm chứng cho chân lý sự thật.

Việc đón nhận chân lý không phải lúc nào cũng dễ dàng, đặc biệt đối với các mầu nhiệm mặc khải. Hơn nữa, ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dụng, duy khoa học… trong xã hội hiện nay càng làm cho con người trong việc đón nhận chân lý thêm khó khăn hơn. Trước các mầu nhiệm, một lý trí kiêu căng sẽ thất bại, nhưng một đức tin khiêm tốn và một tâm hồn rộng mở sẽ giúp chúng ta dễ dàng đón nhận hơn.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban Con Một xuống trần để mặc khải trọn vẹn cho chúng con các mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Đặc biệt, Ngài còn ở lại với chúng con cách thực sự nơi Bí tích Thánh Thể. Chúng con không xin cho mình được một lý trí khôn ngoan để hiểu thấu các mầu nhiệm của Chúa, vì lý trí có giới hạn, nhưng xin ban cho chúng con một tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn, sẵn sàng mở ra để đón nhận và sống các chân lý mặc khải. Đặc biệt, khi phải làm chứng các chân lý ấy cho người khác, xin cho chúng con biết noi gương các thánh tử đạo, can đảm tuyên đức tin của mình. Amen.


Comments are closed.