Thứ Hai sau Chúa Nhật 28 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Lc 11, 29-32

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa”.


Suy niệm

Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào (Lc 11,29)

Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu lên án thái độ cứng lòng tin của những người Do Thái sống cùng thời với Người. Trong phần trước, chứng kiến sự kiện hiển nhiên tốt lành là Đức Giêsu trừ một quỷ câm, dân chúng vẫn kết tội Người “dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ” (Lc 11,15). Nay, họ lại đòi người chứng minh thân phận và quyền năng của mình bằng dấu lạ. Quả là những người cứng lòng tin.

Là Kitô hữu, chúng ta có thực sự đặt lòng tin của mình nơi Thiên Chúa mà không đòi hỏi Người phải tỏ chính mình ra bằng các dấu lạ không? Bản tính tò mò của con người khiến chúng ta thích tìm kiếm và trầm trồ trước những sự lạ lùng, những cuộc hiện ra hay những sứ điệp này sứ điệp nọ,… Tuy nhiên, có một phép lạ vĩ đại vẫn xảy ra hằng ngày mà mắt ta hằng chứng kiến, tai ta hằng lắng nghe nhưng đôi khi ta không quan tâm chú ý. Đó là việc bánh và rượu trên bàn thờ biến thành thịt và máu của Thiên Chúa, làm của dưỡng nuôi linh hồn ta. Không những thế, Thiên Chúa vẫn tiếp tục thực hiện những điều kỳ diệu trong cuộc đời mỗi người; nhưng để có thể khám phá, chúng ta cần có lòng tin và tâm tình cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, con người chúng con đầy những bất toàn, yếu đuối. Xin Chúa thêm ơn đức tin để chúng con thấy điều mình nhìn, hiểu điều mình nghe hầu lớn lên trong ân nghĩa với Chúa. Amen.


Comments are closed.