Thứ Hai sau Chúa Nhật 27 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Lc 10, 25 -37

Khi ấy, có một người thông luật đúng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” Người nói với ông: “Trong Lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó?” Ông trả lời: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình”. Chúa Giêsu nói: “Ông trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống”. Nhưng người đó muốn bào chữa mình, nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Nhưng ai là anh em của tôi?” Chúa Giêsu nói tiếp: “Một người đi từ Giêrusalem xuống Giêricô, và rơi vào tay bọn cướp; chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân, cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, xức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa của mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra hai quan tiền, ông trao cho ông chủ quán mà bảo rằng: “Ông hãy săn sóc người ấy, và ngoài ra còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về tôi sẽ trả lại ông”. “Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp?” Người thông luật trả lời: “Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy”. Và Chúa Giêsu bảo ông: “Ông cũng hãy đi và làm như vậy”.


Suy niệm

Người đáp: “ Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình”. (Lc 10,26-27)

Nói đến tình yêu nhiều người dễ dàng nhận biết, nhưng để định nghĩa được tình yêu thật không dễ dàng gì. Mỗi người đều có cảm nhiệm, cách thức, tâm thế khác nhau trong tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Lời Chúa hôm nay nhắn nhủ mỗi người về cách thức yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Đó chính là tình yêu hiệp thông. Mối tình hiệp thông luôn có tương quan hai chiều: Chiều hướng tới Thiên Chúa vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa, chính Ngài đã yêu thương chúng ta trước; chiều hướng tới tha nhân vì Ngài mời gọi chúng ta hãy yêu họ như Thiên Chúa đã yêu, yêu tha nhân như yêu chính mình.

Yêu một người mình thích thì chẳng khó gì. Yêu một người không có thiện cảm với mình mới thấy khó. Mỗi người đều có những cảm nhiệm về tình yêu, nhưng để đi đến hành động lại là chuyện khác. Thánh Augustinô đã cho chúng ta một kinh nhiệm: “Hãy yêu đi rồi làm cũng được”. Thánh nhân chỉ dạy mỗi người chúng ta về một tình yêu chân thật khởi đi từ thẳm sâu tâm hồn. Như dụ ngôn người Samari trong bài Tin mừng hôm nay là một ví dụ cụ thể. Lòng xót thương đồng loại đã khiến người Samari hết lòng săn sóc nạn nhân, mặc dù phải hy sinh thời gian, công sức, tiền bạc của mình. Tình yêu chân thành đã dẫn tới lòng bác ái công bình, thắt chặt thêm mối tương quan với Thiên Chúa và anh em.

Lạy Chúa, như lời của Thánh Augustinô nói: “Tình yêu sẽ chết nếu không có sự bền bỉ trong tâm hồn”. Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết chân thành đón nhận những trái ý của nhau, hầu có thể yêu Chúa và tha nhân cách trọn vẹn. Amen.


Comments are closed.