Thứ Hai sau Chúa Nhật 23 Thường Niên – Ngày 05/09/2016

Lời Chúa: Lc 6, 6-11

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabbat không, để có cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết tư tưởng các ông, liền bảo người có tay khô bại rằng: “Ngươi hãy chỗi dậy mà đứng ra giữa đây”. Người đó đứng thẳng dậy. Ðoạn Chúa Giêsu bảo các ông ấy rằng: “Tôi hỏi các ông, ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?” Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa bảo người đó rằng: “Ngươi hãy giơ tay ra”. Người ấy giơ ra, và tay người ấy được lành. Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận, và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giêsu.


Suy niệm

“Đức Giêsu nói với họ: “Tôi xin hỏi các ông: ngày sabát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?” (Lc 6, 9).

Theo quan niệm của người Do Thái thì tuân giữ lề luật, đặc biệt là luật buộc của ngày Sabat, là làm vinh danh Thiên Chúa. Tuy nhiên, họ chú ý đến hình thức giữ luật hơn là mục đích của lề luật. Vì thế họ đã trách Chúa Giêsu khi Ngài chữa bệnh trong ngày Sabat. Nhân cơ hội ấy, Chúa Giêsu dạy cho họ biết: mọi lề luật đều được làm ra vì con người, và điểm qui hướng mọi giới luật là mến Chúa, yêu người. Chúa Giêsu không muốn họ giữ luật bằng hình thức nhưng muốn dẫn họ đi xa hơn, tiến đến cốt lõi của lề luật là lòng mến Chúa và yêu người. Qua hành động giúp người có cánh tay bị khô bại trong ngày sabát, Chúa chứng tỏ Người luôn yêu thương con người bằng một tình yêu vô bờ, không tính toán hay chờ đáp trả. Chúa cho chúng ta thấy tính mạng và phẩm giá của con người, là hình ảnh và là chi thể của nhiệm thể Chúa, thì cao quý hơn mọi thứ lề luật, vốn chỉ là phương tiện để bày tỏ tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân.

Là những môn đệ của Chúa, chúng ta giữ luật Chúa vì sợ tội, sợ người khác bình phẩm hay vì chúng ta yêu mến Chúa? Đối với tha nhân, chúng ta có đến với họ bằng lòng yêu thương hay chỉ vì bổn phận và trách nhiệm? Mến Chúa, yêu người là điều răn Thiên Chúa muốn chúng ta thực hiện triệt để. Là một kitô hữu, chúng ta đã, đang và sẽ làm gì để nỗ lực chu toàn hai giới răn này?

Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu rằng luật lệ được đặt ra là để tôn vinh Chúa và phục vụ lợi ích cho con người. Xin cho chúng con không giữ luật bằng những hình thức bên ngoài nhưng hiểu và giữ Luật theo đúng tinh thần Chúa dạy. Amen.


Comments are closed.