Thứ Bảy sau Chúa Nhật 22 Thường Niên – Ngày 03/09/2016

Lời Chúa: Lc 6, 1-5

Trong một ngày Sabbat, khi Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, thì các môn đệ bứt bông lúa miến, vò xát trong tay, rồi ăn. Có mấy người biệt phái nói với các ông rằng: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?” Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Các ông chưa đọc điều Ðavit đã làm khi ông và các người tuỳ tùng bị đói sao? Ngài đã vào đền thờ Thiên Chúa, lấy bánh dâng hiến mà ăn và cho các người bạn tuỳ tùng ăn, bánh đó họ không được phép ăn, nhưng chỉ dành cho các trưởng tế mà thôi”. Và Người bảo họ rằng: “Con Người làm chủ cả ngày Sabbat”.


Suy niệm

“Đức Giê-su trả lời: ‘Các ông chưa đọc chuyện này trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi.’” (Lc 6, 3-4)

Cuộc sống, ở mọi nơi và mọi thời, luôn tồn tại những quy tắc và luật lệ. Luật lệ được đặt ra nhằm duy trì sự trật tự và hài hoà trong vũ trụ cũng như xã hội, trong đời sống cá nhân cũng như tập thể. Mặc dù đôi khi luật lệ làm chúng ta khó chịu, nhưng chúng ta phải công nhận rằng luật lệ phục vụ và giúp ích rất nhiều cho đời sống của chúng ta. Vì vậy, tuân giữ luật nghiêm chỉnh thì tốt. Tuy nhiên nếu để mình bị rơi vào tình trạng nệ luật như các Pharisêu trong bài Tin Mừng hôm nay thì không còn tốt chút nào. Các ông không nhìn thấy các môn đệ là những người đang bị cơn đói hành hạ, mà chỉ lưu tâm đến chuyện lề luật đang bị vi phạm. Các ông không quan tâm liệu rằng lề luật, lúc này hay lúc khác, đang trở thành một cái ách nặng nề cho tha nhân. Với các ông, tôn giáo hay niềm tin được đồng hoá với việc giữ luật: giữ luật là đạo đức. Các ông quên mất rằng đối với Thiên Chúa thì tình yêu mới là điều hệ trọng. Vì tình yêu mà Thiên Chúa đi vào tương quan với con người chứ nào có phải con người tự mình vươn tới Thiên Chúa bằng cách tuân giữ một số điều này luật nọ. Vì vậy, trong nấc thang ưu tiên thì tình yêu và lòng thương xót phải ở vị trí cao hơn lề luật.

Bài học cho chúng ta thật rõ ràng: trong cuộc sống của người Kitô hữu, điều ưu tiên phải giữ, phải sống là tình yêu thương. Nhưng đó không phải là thứ tình yêu ích kỷ bất chấp những quy luật mà phải là thứ tình yêu quảng đại Chúa Giêsu đã dành cho chúng ta qua việc tự hiến trên thập giá. Ước gì chúng ta có được tình yêu hoàn hảo ấy để chúng ta không còn nhìn nhau với cặp mắt xét nét của những quan toà nhưng bằng cặp mắt đầy cảm thông, bao dung và tha thứ.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan và lòng bác ái để chúng con biết sống và làm chứng cho người khác biết rằng đạo Chúa là đạo của tình yêu, làm thăng hoa phẩm giá chứ không phải là đạo của những cấm đoán và lề luật bóp nghẹt tự do. Amen.


Comments are closed.