Thứ Hai sau Chúa Nhật 23 Thường niên – Năm B

Lời Chúa: Lc 6, 6-11

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabbat không, để có cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết tư tưởng các ông, liền bảo người có tay khô bại rằng: “Ngươi hãy chỗi dậy mà đứng ra giữa đây”. Người đó đứng thẳng dậy. Ðoạn Chúa Giêsu bảo các ông ấy rằng: “Tôi hỏi các ông, ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?” Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa bảo người đó rằng: “Ngươi hãy giơ tay ra”. Người ấy giơ ra, và tay người ấy được lành. Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận, và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giêsu.


Suy niệm

     “Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay : “Anh giơ tay ra !” Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường.” (Lc 6,10).

     Cái nhìn của Chúa Giêsu và các đối thủ của Ngài rất khác nhau. Chúa Giêsu thấy một người cần được Ngài giúp đỡ dù anh ta không xin; còn họ thì không để ý đến người tàn tật đang đau khổ mà chỉ lo rình mò xem Chúa Giêsu có làm sai luật không để bắt bẻ. Khi anh được chữa lành, họ cũng không vui mừng với anh mà lại tức giận với Chúa Giêsu và bàn nhau tìm cách hại Ngài.

     Cái nhìn yêu thương của Thầy Chí Thánh Giêsu giúp chúng ta có một cái nhìn đúng đắn về anh em mình. Đó là ánh nhìn nhạy bén, yêu thương, cảm thông, hy sinh, lo lắng, chia sẻ đối với những ai đang đau khổ dù họ chưa một lần lên tiếng cầu xin.

     Lạy Chúa, xin cho chúng con có cái nhìn của Chúa: cái nhìn của tình thương chứ không phải là cái nhìn của soi mói, bắt bẻ, để chúng con luôn biết yêu thương mọi người như Chúa đã yêu. Amen.


Comments are closed.