Thứ Hai sau Chúa Nhật 20 Thường Niên – Ngày 15/08/2016

Lời Chúa: Lc 1, 39-56

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”. Và Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời”. Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà Mình.


Suy niệm

“Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa”

Nhìn nhận mình chỉ là phận nữ tỳ hèn mọn, Đức Maria mang hết cả “linh hồn” và “thần trí” ca ngợi Chúa đã làm biết bao điều trọng đại trên cuộc đời mình. Chúa cho Mẹ thuộc về Dân riêng của Chúa, được lớn lên trong niềm tin của cha ông đang mong chờ Đấng Cứu độ. Qua lời truyền tin của sứ thần, Mẹ được Chúa trao ban một sứ mạng cao cả và quan trọng mà chính Mẹ cũng chưa thấu hiểu hết. Mẹ khiêm tốn thưa xin vâng vì nhận ra đó là thánh ý Chúa muốn cho cuộc đời Mẹ. Từ đặc ân được làm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ được Chúa gìn giữ cho khỏi tội nguyên tổ, được đồng trinh trọn đời và được Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác.

Sự khiêm hạ là một nhân đức giúp ta khám phá ra những ân huệ lớn nhỏ Chúa ban và đón nhận với lòng biết ơn. Sự khiêm tốn không chỉ giúp ta lớn lên trong mối thâm tình với Thiên Chúa, nhưng còn nuôi dưỡng và củng cố các mối tương quan với tha nhân. Nhờ đó, ta biết trao ban và đón nhận sự giúp đỡ, cảm thông và lòng khoan dung tha thứ.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã được Chúa thương ân thưởng lên trời cả hồn lẫn xác. Chúng con ngưỡng mộ về đời sống nhân đức của Mẹ, và muốn cùng Mẹ dâng lời tạ ơn Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con biết sống tâm tình khiêm hạ đối với Chúa và khiêm tốn đối với nhau để tôn vinh danh Chúa và mưu cầu hạnh phúc cho nhau ngay tại trần thế này. Amen.


Comments are closed.