Thứ Hai sau Chúa Nhật 19 mùa Thường Niên – Ngày 08/08/2016

Lời Chúa: Mt 17, 21-26

Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ở Galilêa, thì Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết người, nhưng ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Các môn đệ rất đỗi buồn phiền. Khi các ngài đến Capharnaum, thì những người thu thế đền thờ đến gặp Phêrô và hỏi rằng: “Thầy các ông không nộp thuế “đền thờ’ sao?” Ông nói: “Có chớ”. Khi ông về đến nhà, Chúa Giêsu hỏi đón trước rằng: “Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian thu thuế má hạng người nào? Ðòi con cái mình hay người ngoài?” Ông thưa rằng: “Ðòi người ngoài”. Chúa Giêsu bảo ông rằng: “Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu: con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng tiền, con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần Thầy và phần con”.


Suy niệm

“Đức Giêsu bảo: Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan; anh hãy lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và của anh” (Mt 17, 26-27)

Chúa Giêsu và Phêrô cũng nộp thuế đền thờ như những người khác. Thời Chúa Giêsu, thuế nộp cho đền thờ tương đương với hai ngày công thời bấy giờ. Mỗi năm một lần, mỗi nam công dân Do-thái, kể cả những người sống ngoài Đất Thánh, phải đóng bằng tiền Do-thái để chi phí việc thờ phượng. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, đáng lẽ Ngài không phải nộp thuế cho đền thờ vì “con cái thì được miễn”, nhưng Ngài vẫn nộp để khỏi làm cớ cho người ta gai mắt. Chúa khước từ quyền lợi đáng được hưởng để sống vì người khác. Hơn nữa, chính Chúa Giêsu mới là chủ đền thờ và là đền thờ đích thực mà mọi người cần phải tôn thờ. Chúa Giêsu còn có ngụ ý các môn đệ của Ngài cũng không phải đóng thuế đền thờ vì các môn đệ đã trở thành người thân thiết với Ngài. Phải chăng Chúa Giêsu muốn mọi người hiểu rằng từ nay đã chấm dứt chế độ phụng thờ cũ của đền thờ Giê-ru-sa-lem để tập trung vào Đền Thờ Mới là chính Ngài?

Nếu xưa Chúa Giêsu đã quên mình để sống vì người khác thì nay lại có những Kitô hữu chỉ biết sống cho mình mà quên người khác. Khi có quyền lợi thì người ta đòi hỏi bằng mọi giá nhưng họ lại trốn tránh, thoái lui khi có trách nhiệm. Ngày xưa Chúa Giêsu và Phêrô đã chấp nhận đóng thuế đền thờ mà lẽ ra các Ngài không phải đóng thì ngày nay, vẫn có người mang danh Kitô hữu nhưng lại dùng nhiều chiêu thức để trốn thuế, nhằm đem lại cho mình nhiều lợi nhuận bất chính. Chúa Giêsu và môn đệ Ngài luôn hy sinh quyền lợi và đặc ân của mình, để chỉ sống cho tha nhân thì nay, không ít người đang sống và cỗ vũ cho chủ nghĩa cá nhân. Là người Kitô hữu, khi gặp điều gì đó có thể trở nên gương xấu thì, dù có thể làm ta cũng không làm. Còn điều gì tốt cho người khác, dù không muốn thì ta cũng cố gắng làm cho họ.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã cho con được nghe biết lời dạy của Chúa. Xin cho con sống theo gương Chúa, biết hy sinh quyền lợi và đặc ân chính đáng của mình để hướng đến người khác. Xin cho con không tìm quyền lợi cho riêng mình nhưng biết cố gắng chu toàn nhiệm vụ được giao vì ích lợi của tha nhân. Amen.


Thánh Đaminh Linh Mục

Thánh Ðaminh được sinh ra trong một gia đình quí tộc. Cuộc đời của Ngài có nhiều triển vọng sẽ trở nên một người có công danh, có địa vị trong xã hội. Thánh nhân mở mắt chào đời tại Tây Ban Nha vào năm 1170……xem tiếp


Comments are closed.