Thứ Bảy sau Chúa Nhật 18 mùa Thường Niên – Ngày 06/08/2016

Lời Chúa: Lc 9, 28b-36

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với Người, đó là Môsê và Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với Người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các Ngài và thấy các ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến.


Suy niệm

“ Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa” ( Lc 9, 29)

Chúa Giêsu biến hình trước mặt các môn đệ, như một dấu hiệu loan báo trước về vinh quang Phục Sinh của Ngài. Tuy nhiên, ánh sáng vinh quang này không che mờ đi những đau khổ mà Chúa Giêsu phải chịu. Chúa đã loan báo về cuộc tử nạn mà Ngài ý thức và đón nhận trong sự vâng phục thánh ý Chúa Cha. Đáp lại tình yêu trao hiến của Chúa Giêsu nơi biến cố Tử nạn, Chúa Cha đã tưởng thưởng ánh sáng và vinh quang bất diệt cho Ngài.

Các Tông đồ khi xưa đã không thể hiểu ngay mọi ý nghĩa của biến cố Chúa biến hình. Trong cuộc sống hôm nay, trước những khó khăn thử thách, những vui buồn sướng khổ, được an ủi hay bị bỏ rơi, chúng ta thật không dễ để khám phá ra thánh ý Thiên Chúa. Chỉ khi kiên tâm, bền chí trong lời cầu nguyện, trong việc học hỏi Lời Chúa, chúng ta mới có thể dần tìm ra giá trị vĩnh cửu mà Thiên Chúa muốn trao ban cho chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã biến hình trên núi để khích lệ và củng cố niềm tin các Tông đồ bước vào cuộc Tử nạn của Chúa. Trong cuộc sống hôm nay, con cũng khao khát được biến đổi và thanh luyện bản thân. Nhưng nhiều lúc con còn quá thờ ơ, chưa nỗ lực thật sự để đón Chúa đến biến đổi tâm hồn con. Xin Chúa giúp con nỗ lực hơn trong khiêm nhường và luôn cậy dựa vào Chúa với tâm tình của người con thảo. Xin Chúa hướng dẫn và giúp con nên đồng hình, đồng dạng với Chúa trong mọi suy nghĩ và hành động mỗi ngày. Amen.


Comments are closed.