Thứ Ba sau Chúa Nhật 19 mùa Thường Niên – Ngày 09/08/2016

Lời Chúa: Mt 18, 1-5.10.12-14

Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: “Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời. “Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Ta, Ðấng ngự trên trời. “Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, Thầy bảo thật các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó, hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con trên trời không muốn để một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”.


Suy niệm

“Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18, 4).

Trong xã hội, bất cứ thời đại nào, dường như quyền lực luôn là cám dỗ cho con người. Có quyền lực, dường như con người có tất cả. Quyền lực để chế ngự, để bắt người khác làm theo ý mình. Đó cũng là cơn cám dỗ với những người theo Chúa. Các môn đệ trong Tin mừng hôm nay đến hỏi Chúa: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Khi đặt câu hỏi này, hẳn các ông đã nghĩ đến vị trí của các ông, ai sẽ là người làm lớn, ai quyền lực hơn. Theo Chúa nhưng các ông còn đặt nặng quyền lợi của cá nhân, còn tìm kiếm giá trị của trần thế. Chúa Giêu đã gọi một em nhỏ đến và nói: “Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”. Chúa mời gọi các ông đừng tìm kiếm địa vị, quyền lực theo kiểu thế gian nhưng tìm kiếm quyền lực theo giá trị Nước Trời. Đó là sống trong tâm tình khiêm nhường, yêu thương và phục vụ.

Người làm lớn trong Nước Trời phải có tinh thần tự hạ như Thầy chí thánh cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, như Chân phước Têrêsa Calcuta hy sinh phục vụ những người đau khổ, những người nghèo trong xã hội. Và còn rất nhiều vị Thánh đã chấp nhận hy sinh, từ bỏ những giá trị trần gian để sống cho giá trị của Tin Mừng. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi tìm kiếm những giá trị Nước Trời hơn là những giá trị trần gian. Dẫu biết rằng điều đó đòi chúng ta phải hy sinh, phải đau khổ nhưng đời sống chúng ta sẽ làm lan toả tình yêu và phản chiếu hình ảnh của một Giêsu “hiền lành và khiêm nhường” cho thế giới hôm nay.

Lạy Chúa, cuộc sống ngày nay làm cho chúng con luôn bận tâm đến những chuyện của thế gian: quyền lực, danh vọng, tiền bạc. Những thứ đó luôn cản trở bước tiến của chúng con làm môn đệ của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết tin tưởng, phó thác hoàn toàn vào Chúa, để chúng con dám khước từ tất cả để chỉ chọn Chúa trong cuộc đời chúng con. Amen.


Comments are closed.