Thứ Hai sau Chúa Nhật 1 Thường Niên – ngày 09/01/2017

Suy niệm

“Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ xứ Galilêa mà đến với Gioan ở sông Giođan, để ông làm phép rửa cho” ( Mt 3, 13).

Bài Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu chịu phép rửa bởi Gioan, thật là ngạc nhiên. Ngạc nhiên đến nỗi Gioan không dám thực hiện, bởi chính ông mới là người cần chịu phép rửa bởi Chúa Giêsu.
Việc Chúa Giêsu chịu phép rửa đã làm cho các Kitô hữu cảm thấy khó hiểu. Ngài có cần phải sám hối hay không nếu như Ngài vô tội? Câu hỏi này đã có rất nhiều người trả lời, nhưng chúng ta hãy dừng lại để chiêm ngắm Chúa Giêsu bên bờ sông Gio-đan năm ấy: Ngài đã khiêm nhu hạ mình, đứng trà trộn với các tội nhân. Hình ảnh đẹp nhất có lẽ khi Ngài chấp nhận dìm mình xuống dòng sông như bao người ở đó. Thật khó hiểu khi Chúa Giêsu chịu phép rửa bởi tay người phàm, nhưng việc đó phải diễn ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Ngài liệt mình vào hàng tội nhân. Sự khiêm tốn đến lạ lùng, khiến cho nhân loại không nhận ra Ngài là Đấng Cứu Thế, nên họ nghĩ Gioan là người sẽ giải thoát họ. Sự nhầm tưởng này xuất phát từ bên ngoài hơn là bên trong. Đang khi Gioan loan báo về Đấng Cứu Thế, Đấng giải thoát con người khỏi tội lỗi, họ lại nghĩ đến việc giải phóng dân tộc. Tuy nhiên, Gioan đã trả lời với sự khiêm tốn. Ông không phải là Đấng sẽ giải thoát họ, ông chỉ là người đi trước để dọn đường, ngay cả việc cởi quai dép cho Đấng ấy, ông cũng không xứng đáng.

 

Nơi Mầu Nhiệm Nhập Thể là mầu nhiệm đồng hành, Chúa đã đồng hành với chúng ta bằng cách làm người để hiểu được con người. Không chỉ thế, Ngài muốn gặp gỡ con người qua phép rửa của Ngài, để nâng con người lên hàng con Thiên Chúa.

Lạy Chúa, qua Bí Tích Rửa Tội, chúng con đã được làm con Thiên Chúa, nhưng đôi lúc chúng con sống chưa xứng với những ơn huệ Chúa đã ban cho chúng con. Xin Chúa thức tỉnh, uốn nắn chúng con sống theo đường lối của Chúa, để chúng con trổ sinh hoa trái nơi mảnh vườn Giáo Hội. Amen


Comments are closed.