Thứ Ba sau Chúa Nhật 1 Thường Niên – ngày 10/01/2017

Suy niệm

“Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền” (Mc 1,22)

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu giảng dạy tại hội đường Capharnaum và chữa lành một người bị thần ô uế ám, để ghi nhận ấn tượng Chúa Giêsu tạo ra nơi dân chúng: “Người giảng dạy như một Ðấng có thẩm quyền” (Mc 1,22). Dân chúng đã kinh ngạc về giáo lý của Người: bởi Người giảng dạy có uy quyền, với lời nói có sức mạnh, có hiệu lực tuyệt đối, khác với những điều họ vẫn nghe từ các luật sĩ. Dân chúng hôm nay còn kinh ngạc hơn nữa khi được chứng kiến tận mắt uy quyền của Chúa Giêsu trên thần ô uế: “Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế, và chúng vâng lệnh Người”. Thần ô uế đã phải gào thét lên rằng: “Hỡi Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai: là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”. Chúa Giêsu đã chiến thắng thần ô uế chỉ bằng cách ra lệnh: “câm đi, hãy xuất khỏi người này!” (Mc 1,25). Với lời nói hữu hiệu và việc làm của Người, Chúa Giêsu chứng tỏ quyền lực đích thực của Triều Đại Thiên Chúa mà Người loan báo. Người cho thấy rằng Thiên Chúa mới có tiếng nói cuối cùng và Thiên Chúa đang dùng quyền lực của Người, để giải thoát con người và trả lại cho họ sự tự do. Như vậy, Chúa Giêsu muốn nói rằng Người là Con Thiên Chúa.

Dân chúng ngày xưa đã kinh ngạc về giáo lý của Chúa Giêsu. Con người ngày nay thì có vẻ ngược lại, chúng ta cảm thấy chán ngán Lời Chúa và dửng dưng với giáo lý của Người, bởi chúng ta nghe Lời Chúa cách vô ý thức. Hơn nữa, thay vì suy phục trước uy quyền của Chúa, thì chúng ta lại chạy theo biết bao nhiêu thứ ngẫu tượng như tiền bạc, dục vọng, tiền tài, chức tước,…Chính khi chúng ta nô lệ cho những thứ ấy là chúng ta đang nô lệ cho ma quỷ đang ẩn núp phía sau. Biết được thân phận yếu đuối, bất toàn và hay sa ngã, chúng ta hãy luôn tỉnh thức và xem xét lại lối sống đạo của mình, để gạt bỏ đi những chướng ngại; đồng thời cậy dựa vào uy quyền của Thiên Chúa, để nhờ ơn Chúa soi sáng, chúng ta không bị sa ngã trước những âm mưu của ma quỷ. Nếu chúng ta có sa ngã trước những cám dỗ, thì chúng ta càng phải cậy dựa vào Chúa hơn, vì Thiên Chúa là Đấng Giàu Lòng Thương Xót sẽ tha thứ và chữa lành chúng ta, miễn là chúng ta có lòng sám hối, muốn được tha thứ và muốn được yêu thương.

Lạy Chúa, chỉ có Chúa là Đấng có quyền trên cả hồn lẫn xác chúng con. Xin tái tạo và khơi lên nơi tâm hồn chúng con những tâm tình khiêm tốn, đơn sơ và ngay thẳng, để chúng con chăm chỉ tìm hiểu, học hỏi và sống Lời Chúa, chứ không thụ động và ươn lười nữa. Amen.


Comments are closed.