Thứ Hai – Đức Maria, Mẹ Hội Thánh – Ngày 29/5/2023

Lời Chúa: Ga 19,25-35

Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la.Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Sau đó, Đức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: “Tôi khát!” Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Đức Giê-su nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí. Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-su. Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.

 


Suy niệm

ĐỨC MARIA, MẸ HỘI THÁNH

Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ : “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình” (Ga 19, 27).

Kính thưa công đoàn, ngày mai Giáo hội kính nhớ Đức Maria qua tước hiệu “Đức Maria, Mẹ Hội Thánh”. Tước hiệu này có nguồn gốc xa xưa và đã hiện diện trong Giáo hội thời của Thánh Augustinô và Thánh Leo Cả. Tuy nhiên, phải đợi đến Đức Thánh Cha Phaolô VI, vào ngày 21 tháng 11 năm 1964, sau khi kết thúc phiên họp thứ ba của Công đồng Vatican II, Đức Giáo hoàng mới chính thức tuyên bố Đức Trinh Nữ Maria “Mẹ Hội Thánh”, nghĩa là Mẹ của mọi Kitô hữu.

Tước hiệu “Mẹ Hội Thánh” khởi đi từ chính ý muốn của Thiên Chúa. Không chỉ là Mẹ Thiên Chúa, trên thập giá Chúa Giêsu đã uỷ thác người môn đệ Ngài yêu cho Đức Maria “Thưa Bà, đây là con của Bà”. Cũng trong ngày Lễ Ngũ Tuần, Mẹ đã hiện diện cùng với các tông đồ đón nhận Chúa Thánh Thần. Điều này cho thấy mối liên hệ mật thiết giữa Mẹ và Giáo hội. Đức Maria không chỉ là Mẹ Thiên Chúa mà còn là Mẹ Hội Thánh. Nếu cả cuộc đời của Mẹ đã gắn bó với Chúa Giêsu như thế nào, thì giờ đây Mẹ cùng đồng hành với Giáo Hội như vậy. Mẹ trở thành gương mẫu cho người Kitô hữu đang tiến bước trên con đường lữ hành về quê Trời. Như Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên bố rằng: “với mẫu tính trong Chúa Thánh Thần, Đức Maria ôm lấy từng người trong Giáo hội, và ôm lấy từng người qua Giáo hội. Theo nghĩa này, Đức Maria – Mẹ Giáo hội cũng là gương mẫu của Giáo hội” . Cả cuộc đời của Mẹ đã dành trọn vẹn cho Chúa. Qua tiếng “xin vâng”, Ngôi Lời đã nhập thể làm người, đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Từ nơi Con Mẹ, Giáo hội đã được khai sinh. Tại tiệc cưới Cana, Mẹ đã góp phần cơ bản vào việc ghi dấu đức tin và hợp tác trong việc khai mở Nước Chúa, qua lời cầu xin của Mẹ. Trên Núi Sọ, Đức Maria kết hợp với hy lễ của Con và đã góp phần hợp tác mẫu tính của mình vào công trình cứu chuộc, qua việc Mẹ trở thành Mẹ Giáo hội. Đức Maria trở thành mẫu gương của Giáo hội trên cuộc lữ hành trần thế. Mẹ trở thành mẫu gương sự vâng phục, đức tin, đức cậy và bác ái. Nhờ sự vâng lời của Đức Maria, Giáo hội có một gương mẫu để sống theo ý muốn của Chúa Cha. Nhờ đức tin của Mẹ, Giáo hội học được cách đưa Đức Kitô đến với thế giới. Nhờ đức cậy của Mẹ, Giáo hội học được cách trông cậy vào Chúa . Và nhờ đức ái của Mẹ, Giáo hội học được con đường cứu rỗi. Mẹ Maria không chỉ là mẫu gương tuyệt hảo cho Giáo hội, mà Mẹ còn là Trạng Sư, vị Bảo Trợ, Ðấng Phù Hộ và Ðấng Trung Gian đề cầu cử cho con của Mẹ trước nhan Thiên Chúa.

Kính nhớ Đức Maria qua tước hiệu Mẹ Hội Thánh, chúng ta xin Mẹ cầu bầu cho Giáo Hội luôn nhiệt thành rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc và làm cho địa cầu được đầy tràn Chúa Thánh Thần.


Comments are closed.