Thứ Ba tuần VIII Thường Niên – Ngày 30/5/2023

Lời Chúa: Mc 10,28-31

Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”

 


Suy niệm

TỪ BỎ VÌ CHÚA VÀ TIN MỪNG

“Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau” (Mc 10,29).

Bài Tin Mừng hôm nay trong bối cảnh câu chuyện người thanh niên giàu có đến gặp Chúa Giêsu và cuối cùng buồn rầu bỏ đi. Anh không thể làm theo lời Chúa Giêsu là từ bỏ những gì mình đang có và đi theo Người để được sự sống đời đời. Sau khi anh đi, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao” (Mc 10,23). Điều này được Chúa Giêsu nhấn mạnh đến hai lần làm các môn đệ sửng sốt. Vì người Do Thái vẫn quan niệm của cải sung túc là sự chúc lành của Thiên Chúa.

Tin Mừng chúng ta vừa nghe cho thấy thánh Phêrô đã hiểu ý Chúa Giêsu nên nói: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy” (Mc 10,28). Ý muốn nói, vậy chúng con có nhận được sự sống đời đời hay không. Quả thực, Tin Mừng cho chúng ta thấy, khi được Chúa Giêsu kêu gọi, các môn đệ đã từ bỏ tất cả và đi theo Người. Tuy nhiên, Tin Mừng cũng cho chúng ta thấy những động lực ban đầu của các ông là vì địa vị, quyền lực. Các môn đệ từ bỏ theo kiểu bỏ con săn sắt bắt con cá rô. Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp vào câu hỏi của Phêrô rằng ông và các bạn có được sự sống đời đời, có được vào Nước Thiên Chúa không. Nhưng để các ông chất vấn lại động lực từ bỏ của chính mình, Người nói rằng: “Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau” (Mc 10,29). Chúa Giêsu tuyên bố những phần thưởng lớn lao đời này và sự sống đời đời dành cho người biết từ bỏ vì Người và vì Tin Mừng. Các môn đệ đã từ bỏ mọi sự và theo Chúa, nhưng để được sự sống đời đời, giờ đây thay vì lấy Chúa làm bàn đạp cho danh vọng, làm phương tiện để đạt được mục đích riêng, họ phải lấy chính Chúa và Tin Mừng cứu độ là lý do, làm động lực cho sự từ bỏ. Nói cách khác, để được Nước Trời làm gia nghiệp, người môn đệ phải từ bỏ mọi sự vì Chúa và vì Tin Mừng.

Nhiều người Kitô hữu, đặc biệt là người tu trì đã sống tinh thần từ bỏ cách mạnh mẽ để bước theo Đức Kitô, vì tình yêu dành cho Người và để phục vụ Tin Mừng cứu độ. Họ trở nên những gương mẫu và lợi khí của Chúa để cứu rỗi các linh hồn. Nhưng bên cạnh đó cũng có một số người sau khi tạm thời từ bỏ thì dùng tấm áo giáo sỹ, tấm áo dòng để lấy lại, để thu vén tiền của, quyền lực hay danh lợi.

Lạy Chúa! Chúng con xin Ngài ban ơn cho các linh mục, nam nữ tu sĩ biết từ bỏ mọi sự và có một đời sống thanh thoát dâng cho Chúa để phục vụ Tin Mừng.Amen


Comments are closed.