Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Ngày 28/5/2023

Lời Chúa: Ga 20,19-23

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

 


Suy niệm

SỐNG THẦN KHÍ – SỐNG TƯƠNG QUAN TÌNH YÊU

“Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22).

Trong Ba Ngôi Thiên Chúa, theo cha Yves Congar, các thuật ngữ ‘Cha’ và ‘Con’ phần nào đã xác định và đủ để ta hiểu về mối tương quan giữa Ngôi Thứ Nhất và Ngôi Thứ Hai. Tuy nhiên, với Ngôi Ba là Thánh Thần (Holy Spirit) thì mọi thuật ngữ về Ngài dường như chỉ chung chung và không phải là thuật ngữ biểu thị một người. Do đó, “trong bối cảnh này, có ý kiến cho rằng Chúa Thánh Thần tự trút bỏ chính mình, theo một kiểu tự hủy nhân vị của chính mình để một mặt ở trong mối quan hệ với ‘Chúa’ và Chúa Kitô, mặt khác là với con người, những người được kêu gọi để nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa và Con của Người” . Như thế, ta cũng có thể hiểu Thánh Thần là một tương quan có ngôi vị vì “Ba Ngôi không chỉ có tương quan mà còn là chính tương quan giữa nhau” . Vậy, Chúa Thánh Thần cũng tồn tại trong tương quan giữa con người và Thiên Chúa và trong “những tương quan được xây dựng trên sự thật và tự do giữa các nhân vị [người] với nhau” .

Do đó, sống trong Thánh Thần là ta sống mối tương quan tình yêu với Thiên Chúa và với tha nhân. Sống tương quan tình yêu với Thiên Chúa là ta thực sự nhìn nhận Ngài là một cá vị, một Đấng ta cần phải “thể hiện tương quan bằng việc thờ phượng, yêu mến, ca tụng và cầu xin Ngài” . Trong đoạn Tin Mừng cộng đoàn vừa nghe, lúc thổi hơi ban Thánh Thần cho các môn đệ, Chúa Giêsu đã nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Khi sử dụng chữ “anh em” này, Chúa Giêsu muốn chỉ đến “một cộng đoàn huynh đệ, một cộng đồng hiệp thông trong tình yêu. Chúa Thánh Thần là nguyên lý hiệp nhất trong cộng đồng ấy” . Tương quan tình yêu hiệp nhất này không phá bỏ đi những gì là khác biệt. Trong đó, mỗi người vẫn là “một chủ vị độc đáo, với những nhạy cảm, kinh nghiệm, tương quan khác nhau. Thánh Thần có nhiệm vụ quy mọi sự khác biệt về một mối, mà vẫn tôn trọng và khuyến khích sự khác biệt” . Điều này có thể được gọi là “sự duy nhất đa diện” . Hiểu được điều này, ta cũng cần biết sống tương quan yêu thương thế nào cho đúng. Chúng ta không ở trong Thiên Chúa như giọt nước hòa tan biến mất trong đại dương, nhưng đúng hơn, nhờ Thánh Thần, ở trong Thiên Chúa, ta được là ta hơn. Do đó, yêu thương anh em không phải là cắt tỉa người ta cho giống ý mình, nhưng là tôn trọng và giúp nhau trở nên phiên bản tốt nhất của chính anh em trong thánh ý Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin cũng ban cho chúng con tràn đầy Thánh Thần Chúa như xưa Ngài đã ban cho các môn đệ Ngài, hầu chúng con cũng được sống trong Thần Khí, sống trong tương quan tình yêu đích thực với Chúa và ‘anh em’.


Comments are closed.