Thư của Đức Cha Giuse sau tuần tĩnh tâm Linh mục và việc bổ nhiệm mới

Sau tuần tĩnh tâm Linh mục của Quí Cha trong Giáo phận Xuân Lộc, Đức Giám mục Giáo phận đã có văn thư gửi toàn Thể Giáo phận; qua đó Ngài cám ơn những hy sinh, những lời cầu nguyện của cộng đồng dân Chúa Giáo phận Xuân Lộc cho Quí cha trong tuần tĩnh tâm. Đồng thời công bố những bổ nhiệm mới về việc điều hành xây dựng Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi, về chức Tổng Đại Diện Giáo phận và về Giám Đốc Đại Chủng viện Xuân Lộc.
Sau đây là toàn bộ Văn thư :

Đôi nét tiểu sử Cha Tổng Đại Diện và Cha Giám Đốc Đại Chủng Viện

Cha Tổng Đại Diện Gioan Đỗ Văn Ngân

Sinh ngày : 06/07/1953, tại Ninh Bình
– 14/01/1992 : Chịu chức Linh mục, tại Xuân Lộc
– Năm 1992 : Phó xứ Ninh Phát
– Năm 1994 : Chánh xứ Ninh Phát
– Năm 2007 : Giáo sư Đại Chủng Viện và Quản nhiệm Gx. Suối Tre
– Năm 2006 : Du học Philippines; sau đó trở về chủng viện và làm Phó Giám đốc Đại chủng Viện, đặc trách phân ban triết học Đại Chủng Viên
– Năm 2016 : Tổng Đại diện Giáo phận Xuân Lộc

Cha Giám đốc Đại Chủng Viện Giuse Đệ Đoàn Viết Thảo

Sinh ngày 02/01/1955, tại Thức Hóa, Nam Định
– 22/09/1994 : Chịu chức Linh mục tại Xuân Lộc
– Năm 1998 : Chánh xứ Thạch Lâm
– Năm 2005 : Chánh xứ La Ngà
– Năm 2008 : Phó Giám Đốc Đại Chủng Viện và phụ trách Tu Sinh
– Năm 2016 : Giám Đốc Đại Chủng viện

Nguồn giaophanxuanloc

Comments are closed.