Thứ Bảy Tuần XIV Mùa Thường Niên – Ngày 13/07/2024

Lời Chúa: Mt 10, 24-33

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi. Nếu họ đã gọi chủ nhà là Bêelgiêbul thì huống hồ là người nhà của Ngài.”

“Vậy các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.”

“Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ Đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.”

“Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời”.

 


Suy niệm

ĐỪNG SỢ

“Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn.” (Mt 10,28a)

Khi lật giở những trang Kinh Thánh, chúng ta gặp thấy sự lặp lại của từ “đừng sợ” 365 lần tương ứng với 365 ngày trong năm Chúa an ủi, trấn an mỗi người. Trong Tin Mừng hôm nay, thánh Mát-thêu cũng thuật lại ba lần Chúa nói “đừng sợ” với các tông đồ để an ủi và động viên các ông.

Theo lẽ tự nhiên, phản ứng của con người trước những khó khăn, bách hại thường là lo sợ. Các tông đồ của Chúa cũng không ngoại lệ. Trước những lo sợ đó, Chúa Giêsu đã khuyên các Tông đồ hãy can đảm làm chứng cho Ngài, cũng như Ngài khuyên họ đừng sợ. Đừng sợ những kẻ vu oan, vì không có gì ẩn khuất mà không bị lộ. Tuy nhiên, khi trung thành với sự thật và những giáo huấn của Chúa, chúng ta đôi khi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Lần thứ hai, Chúa Giêsu nhắc chúng ta đừng sợ những kẻ chỉ có thể làm hại thân xác, mà không thể giết được linh hồn. Thân xác chúng ta có thể bị thiệt thòi đi nữa, nhưng linh hồn sẽ không hề hấn gì nếu chúng ta vững tin vào Chúa. Khi vững tin vào Chúa, chúng ta được kết hiệp với Ngài, được sức mạnh của Ngài để thắng vượt mọi gian nan thử thách. Hơn thế nữa, Chúng ta cũng tin rằng bên kia những hao mòn và chết chóc trong thể xác, tâm hồn chúng ta sẽ được mãi mãi kết hiệp với Ngài. Bởi vì, Chúa Giêsu đã đi trên con đường của nghèo khó, thua thiệt, bách hại, thập giá và tha thứ cho đến cùng. Thật vậy, Chúa Giêsu không chỉ đề ra cho chúng ta thấy một lý tưởng, một con đường để ta bước theo Ngài nhưng Ngài chính là con đường, là sự thật và là sự sống.

Lần thứ ba Ngài nhắc chúng ta đừng sợ bởi vì chúng ta quý trọng hơn nhiều so với chim sẻ ngoài đồng. Nếu Thiên Chúa đã chăm lo cho chúng như vậy thì huống hồ là con người. Ý thức mình được Thiên Chúa yêu thương chăm sóc, chúng ta sẽ dấn thân nhiều hơn để làm chứng cho Chúa nơi môi trường sinh hoạt, học tập, công tác và làm việc của mỗi người. Hãy bắt đầu mỗi ngày sống bằng cách để lời Chúa nói “Đừng sợ” trấn an chúng ta và làm động lực cho ngày sống của chúng ta. Chúng ta cố gắng làm tròn bổn phận cũng như chu toàn trách nhiệm của mình trong từng cương vị, bậc sống của mỗi người chúng ta. Mọi sự còn lại hãy phó thác trong vòng tay quan phòng của Chúa.

Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương, an ủi và nâng đỡ của Chúa bên cạnh chúng con. Xin cho chúng con biết dấn thân, can đảm và làm chứng cho Chúa giữa thế gian này.


Comments are closed.