Thứ Sáu Tuần XIV Mùa Thường Niên – Ngày 12/07/2024

Lời Chúa: Mt 10,16-23

Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.” “Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em: anh em chưa đi hết các thành của Ít-ra-en, thì Con Người đã đến.”

 


Suy niệm

CHỊU BÁCH HẠI VÌ CHÚA KI-TÔ

“Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết” (Mt 10,18).

Antonio Socci, là một nhà báo người Ý, đã nghiên cứu và ước chừng rằng có khoảng 70 triệu người Ki-tô hữu đã chết vì đức tin trong suốt 20 thế kỉ qua. Còn theo tổ chức Aid to the Church in need (Tổ chức Viện trợ cho Giáo Hội đang gặp khó khăn) thì gần 340 triệu Ki-tô hữu trên thế giới phải chịu bách hại dưới nhiều hình thức khác nhau như bắt bớ cách độc đoán, bạo lực, vi phạm quyền con người, kể cả sát hại. Con số này có lẽ vẫn còn gia tăng và chỉ kết thúc khi Nước Chúa lại đến. Tại sao người Ki-tô hữu lại bị bách hại như thế dù cho nhiều nơi đã đề cao nhân quyền hay đưa ra những điều luật về tự do tôn giáo? Bài Tin Mừng hôm nay đã cho chúng ta câu trả lời: “Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết” (Mt 10,18). Đó là vì Đức Ki-tô và để danh Đức Ki-tô được lan rộng.

Bối cảnh bài Tin Mừng cho ta thấy đây là cuộc tiên báo của Chúa Giêsu về sự bách hại của thế gian đối với các Tông đồ và các Ki-tô hữu. Họ được ví như “chiên” đi vào giữa “bầy sói”. Chiên thì hiền lành, sói thì hung dữ. Hình ảnh này nói lên sự đe doạ đến tính mạng một cách rất nguy hiểm của thế lực hung dữ với những đối tượng yếu ớt, hiền lành. Chúa Giê-su đã không ngần ngại cho họ biết trước về sự bách hại này. Đó là sự ngược đãi, phân biệt đối xử, áp bức, bạo lực đối với những cá nhân hay các cộng đoàn có niềm tin vào Ngài. Sự bách hại đó là sự vi phạm những quyền căn bản của con người như quyền tự do thờ phượng, tự do biểu đạt, tự do hội họp theo niềm tin và thực hành tôn giáo của mình. Và sự bách hại còn gây nên chia rẽ đến từ ngay trong gia đình có quan hệ ruột thịt máu mủ của mình. Vì cuộc chiến đức tin sống theo sự thật vẫn luôn diễn ra ở mọi nơi, mọi thời.

Tuy nhiên, có một thực tế cho thấy rằng: càng bị bách hại, danh Đức Ki-tô càng được lan rộng. Có nhiều người đã ngạc nhiên khi thấy có quá nhiều Ki-tô hữu phải đánh đổi cả mạng sống vì một niềm tin tôn giáo. Họ bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn khi thấy đó là những người có tri thức, danh vọng, có đầy đủ mọi thứ mà người bình thường ao ước. Câu trả lời mà họ nhận được là vì Chúa Ki-tô. Thật vậy, khi nhìn vào sự kiên cường của các Kitô hữu bị bách hại mà vẫn kiên trung trong đức tin, chúng ta cảm nhận rõ nét điều thánh Phaolô nói: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?… Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng yêu thương chúng ta” (Rm 8,35-37). Khi bị bách hại, chúng ta sẽ có cơ hội bày tỏ niềm tin của mình, giới thiệu Đức Ki-tô cho những ai còn chưa biết, cũng như khích lệ tinh thần cho người tín hữu sống đức tin một cách mạnh dạn và can đảm hơn.

Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em. “Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. “Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em: anh em chưa đi hết các thành của Ít-ra-en, thì Con Người đã đến.


Comments are closed.