Chương trình “Đến Mà Xem” – Giáo Xứ Nam Hà – Giáo Hạt Long Khánh

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc

Ban Mục Vụ Ơn Gọi

 

Chương trình “Đến Mà Xem”

 

Địa điểm: Tại Giáo Xứ Nam Hà – Giáo Hạt Long Khánh

Thời gian: Từ ngày 03/07/2024 đến ngày 05/07/2024

Comments are closed.