Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên – Ngày 02/07/2022

Lời Chúa: Mt 9,14-17

Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Giêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?” Chúa Giêsu nói với họ rằng: “Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay. Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải mới làm áo dúm lại, và chỗ rách lại càng tệ hơn. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, bầu da vỡ, rượu đổ ra, và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và cả hai được nguyên vẹn”.

 


Suy niệm

CUỘC SỐNG MỚI CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA GIÊSU

“Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ?” (Mt 9,15).

Giữ chay là hành vi tôn giáo phổ biến đối với người Kitô hữu. Chính việc giữ chay diễn tả cách sống Đức tin của chúng ta. Tuy nhiên, nhiều người lại giữ chay như một thói quen hay mang nặng hình thức mà thiếu ý thức về hành vi thờ phượng và tìm kiếm Chúa để được ở với Ngài.

Đối với người Do Thái, giữ chay là một việc đạo đức căn bản và quan trọng, không chỉ để giữ truyền thống, và lề luật tỏ lòng sám hối, mà còn nói lên tư cách thánh thiện nơi đoàn dân riêng của Chúa. Vì thế, khi thấy các môn đệ của Chúa Giêsu không giữ chay như truyền thống, các môn đệ của Gioan Tẩy Giả vô cùng thắc mắc, ngạc nhiên nên đến hỏi Chúa Giêsu. “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?” Chúa Giêsu đã trả lời họ bằng một câu hỏi: “Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ?” Qua đó, Chúa Giêsu mang đến một giáo huấn mới trong việc giữ chay và hơn nữa còn gián tiếp cho biết Ngài chính là Đấng Mêssia mà dân Do Thái hằng mong đợi. Ngài hiện diện ở giữa họ như vị Tân lang. Do đó, đây là thời điểm của niềm vui và hân hoan như trong một tiệc cưới, chứ không mang tâm trạng buồn rầu như tập tục giữ chay của người Do Thái. Vì thế, các môn đệ của Chúa đang nếm trước niềm vui hạnh phúc có Chúa nên họ không cần phải ăn chay. Rồi khi Chúa chịu khổ nạn và bước vào vinh quang thì họ mới ăn chay, nhưng ăn chay với một tinh thần mới tràn đầy lạc quan phấn khởi, một ý thức mới là mong đợi ngày Quang lâm, ngày Chúa lại đến trong vinh quang.

Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn đang hiện diện với mỗi người chúng ta trong từng giây phút của cuộc sống. Nhưng liệu các hành vi đức tin của chúng ta có phản ánh được niềm vui của một người môn đệ có Chúa, hay vẫn giữ đạo với bổn phận nặng nề để chu toàn lề luật hay theo thói quen ai sao tôi vậy, mà thiếu ý thức, thiếu mục tiêu mong được sống mãi với Chúa?

Rượu mới phải đổ vào bầu da mới. Giữ đạo và sống đạo không hề đơn giản trong xã hội ngày nay, nhất là thực hành các hành vi đức tin đòi hỏi nhiều cố gắng quyết tâm. Nhưng Chúa là điểm tựa cho cuộc đời chúng ta. Ngài là đường, là sự thật và là sự sống, nên khi cộng tác với ơn Chúa giúp, chúng ta có thể cởi bỏ con người cũ để mặc lấy con người mới, mang tinh thần mới của người môn đệ Chúa Giêsu, giữ đạo với niềm vui, niềm hân hoan của người có Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lấy Chúa làm trung tâm cuộc sống và hết lòng yêu mến Chúa. Xin giúp chúng con thêm xác tín rằng Chúa luôn hiện diện với chúng con và chúng con đang hưởng trước tiệc cưới Nước Trời. Bởi Chúa là niềm vui, và được ở với Chúa là hạnh phúc đích thực của chúng con, để rồi ngang qua cuộc sống thường ngày, chúng con mạnh dạn làm chứng nhân niềm vui Tin Mừng giới thiệu Chúa cho mọi người. Amen.


Comments are closed.