Thứ Bảy Tuần XII Mùa Thường Niên – Ngày 26-06-2021

Lời Chúa: Mt 8,5-17

Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” Người nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Viên đại đội trưởng đáp: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: ‘Đi!’, là nó đi, bảo người kia: ‘Đến!’, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: ‘Làm cái này!’, là nó làm.” Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời. Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.” Rồi Đức Giê-su nói với viên đại đội trưởng rằng: “Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy!” Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh.

Đức Giê-su đến nhà ông Phê-rô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt. Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà chỗi dậy phục vụ Người.

Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giê-su. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau, để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a: Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.

 


Suy niệm

NƯỚC TRỜI CHO NGƯỜI BÉ MỌN

“Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời” (Mt 8,11).

Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong loạt bài nói về việc Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Hôm nay Chúa chữa lành cho người ngoại, một người già cả, những người bị quỷ ám, và rất nhiều người mắc bệnh hoạn tật nguyền. Điều này muốn nói lên rằng, mọi người đều có chỗ trong Nước Trời, và đặc biệt là những người yếu thế, những người bị xã hội khinh thường. Như thế, những người mà xã hội xem như đồ bỏ, những người bị kẻ khác khinh bỉ và xa lánh, thì lại được Chúa ưu ái cho vào trong Nước Ngài.

Qua đó, ta cũng nhớ lại về Tám Mối Phúc (x. Mt 5) mà Chúa đã từng truyền lại trong bài giảng trên núi. Tám Mối Phúc này thường bị người đời coi như là sự thua thiệt, nhưng người tin thì biết rằng, đây là những con đường mà Chúa Giêsu chỉ ra để giúp ta dễ dàng tiến về Nước Trời. Trong Nước của Chúa, kẻ nghèo khó, kẻ hiền lành, kẻ khổ đau, kẻ biết sống công chính, người biết sống yêu thương,… được Chúa ban tặng phần thưởng. Vậy, thật phúc cho ai biết an vui bước đi trên nẻo đường của Chúa, dù người đời coi họ là kẻ vô phúc.

Thời đại nào cũng có vô số người sống trong đau khổ. Và mỗi chúng ta, cũng trải nghiệm được không ít đau khổ trong chính đời mình. Chúng ta được mời gọi đến với Chúa và phó thác những khổ đau của đời ta trong tay Ngài. Bài Tin Mừng hôm nay có nói: “Người chữa lành mọi kẻ ốm đau, để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a: Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta” (Mt 8,16–17). Vì yêu, Ngài nhận lấy thân phận con người, và gánh lấy những đau khổ, tội lỗi của chúng ta.

Khi sống Tám Mối Phúc, ta mang trong mình thân phận hèn mọn, là một sự nhắc nhớ cho ta về thân phận mọn hèn của mình. Và khi đó, ta biết phó thác thân phận mỏng dòn của mình trong bàn tay Chúa. Chính việc tín thác nơi Chúa, việc dâng những đau khổ đời ta sát nhập vào mầu nhiệm đau khổ của Chúa, làm đời ta nên giá trị.

Lạy Chúa, chúng con tin rằng, mỗi người đều có chỗ trong trái tim yêu thương của Chúa. Tuy nhiên, nhiều lúc chính chúng con lại không lưu tâm đáp trả tình yêu ấy. Xin Chúa giúp chúng con biết đáp lại tình yêu Ngài bằng những việc thực hành cụ thể, bằng trái tim biết yêu thương tha thứ cho những anh chị em gần bên chúng con. Amen.


Comments are closed.