Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên – Ngày 18/06/2022

Lời Chúa: Mt 6,24-34.

“Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy”.

 


Suy niệm

CHỌN CHÚA HAY TIỀN CỦA?

“Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được” (Mt 6,24).

Cuộc sống là những chọn lựa. Chọn điều này thì đồng thời phải từ bỏ điều kia. Không ai được phép bắt cá hai tay, chân trong chân ngoài. Tin Mừng hôm nay cũng nói rõ “không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được” (Mt 6,24).

Chọn Chúa là chủ không có nghĩa là chúng ta không làm ăn, không kiếm tiền, không làm gì hết. Tiền của vẫn cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Hằng ngày chúng ta vẫn phải làm ăn kiếm tiền. Thế nhưng, chọn Chúa thì không được để tiền bạc chi phối, ảnh hưởng đến con đường theo Chúa của chúng ta. Nếu chọn tiền của là chủ, thì chúng ta có thể làm bất cứ cách nào để có thật nhiều tiền. Nhưng vì chọn Chúa, chúng ta phải đặt công bằng, bác ái lên hàng đầu. Chọn Chúa cũng là phó thác mọi sự trong tay Chúa như lời Kinh Lạy Cha ta vẫn đọc hằng ngày. Trước hết xin cho danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha được thể hiện. Sau đó, chúng ta mới xin cho được lương thực hằng ngày… Tin Mừng hôm nay cũng nhắc lại: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33). Người chọn Chúa thực sự sẽ là người không lo lắng về chuyện tiền bạc, ăn gì mặc gì hôm nay hay ngày mai, vì người đó luôn phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa là Cha. Ngược lại, người lo lắng, sợ hãi, ghen tị với người khác vì họ giàu hơn mình là những người đang làm nô lệ cho tiền bạc. Vậy, ta đang chọn Chúa hay chọn tiền bạc?

Tiền bạc có sức lôi kéo mạnh mẽ vì “tiền là tiên là phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của tuổi trẻ, là sức khoẻ của tuổi già, là cái đà công lý…”. Tiền bạc có thể đem đến cho ta cảm giác an toàn, tự do hưởng thụ, tiện nghi, sang trọng. Và người đời cũng thường quý trọng người giàu có hơn là kẻ nghèo hèn. Thế nhưng, sự thực là tiền bạc chỉ đem lại có chúng ta cảm giác an toàn nhất thời, và sau đó là đau khổ, cắn rứt. Tiền bạc tự nó là không xấu cũng không tốt, nhưng tiền bạc luôn được Tin Mừng nhắc đến là một nguy cơ làm cho ta xa Chúa. Anh thanh niên không thể theo Chúa vì anh có nhiều của cải (x. Mt 19,22). Ước mong rằng, mỗi người chúng ta luôn biết chọn Chúa, phó thác mọi sự trong tay Ngài để luôn bình an, hạnh phúc.

Lạy Chúa, xin cho chúng con xác tín rằng Chúa chính là gia nghiệp duy nhất của đời chúng con để chúng con luôn biết chọn Chúa, sống theo ý Chúa qua mỗi cử chỉ hành vi trong cuộc sống thường ngày của chúng con. Lạy Chúa, “Con thưa cùng Chúa: ‘Ngài là Chúa con thờ, ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc?’” (Tv 16,2).


Comments are closed.