Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay – Ngày 20-03-2021

Lời Chúa: Ga 7,40-53

Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói: “Ông này thật là vị ngôn sứ.” 41 Kẻ khác rằng: “Ông này là Đấng Ki-tô.” Nhưng có kẻ lại nói: “Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao? 42 Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: Đấng Ki-tô xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít và từ Bê-lem, làng của vua Đa-vít sao?” 43 Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. 44 Một số trong bọn họ muốn bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt.

45 Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Họ liền hỏi chúng: “Tại sao các anh không điệu ông ấy về đây ?” 46 Các vệ binh trả lời: “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy !” 47 Người Pha-ri-sêu liền nói với chúng: “Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao ? 48 Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu? 49 Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa !” 50 Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, trước đây đã đến gặp Đức Giê-su; ông nói với họ: 51 “Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không?” 52 Họ đáp: “Cả ông nữa, ông cũng là người Ga-li-lê sao? Ông cứ nghiên cứu, rồi sẽ thấy: không một ngôn sứ nào xuất thân từ Ga-li-lê cả.” 53 Sau đó, ai nấy trở về nhà mình.

 


Suy niệm

ĐỨC GIÊSU LÀ ĐẤNG CỨU ĐỘ

“Ông này là Đấng Ki-tô.”

Trước các lời đầy quyền năng và những phép lạ Đức Giêsu đã thực hiện, nhiều người Dothái thời bấy giờ đã đặt ra câu hỏi: “Ông này là ai?” (Mt 21,10). Chính các môn đệ của Đức Giêsu, những người hằng ngày cận kề bên Ngài, lắng nghe những lời chỉ dạy và chứng kiến những việc lạ lùng Người đã làm cũng không khỏi thắc mắc: “Người này là ai mà cả đến gió và biển cũng phải tuân lệnh?” (Mc 4,41). Đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh sử Gioan thuật lại một cuộc tranh luận giữa những người tin và những người không tin vào Đức Giêsu về căn tính đích thực của Người.

Thật vậy, những người đã nghe những lời giảng dạy của Đức Giêsu thì tuyên xưng rằng: “Ông này thật là vị ngôn sứ”. Người khác thì bảo: “Ông này là Đấng Kitô”. Các binh lính những người thừa lệnh đi bắt Đức Giêsu sau khi nghe những lời của Người, họ nghiệm thấy trong lòng và thốt lên rằng: “Xưa nay chưa hề có ai nói năng như người ấy”. Như vậy, những người tin vào Đức Giêsu đều cảm thấy nơi Người một sự mới mẻ, đầy sự cuốn hút, đầy quyền năng. Họ đã tin rằng Đức Giêsu chính là Đấng Kitô, là vị Ngôn Sứ Vĩ Đại.

Trái lại, hàng thủ lãnh và giới Pharisêu không tin vào Đức Giêsu. Họ khinh chê, mỉa mai và coi thường niềm tin của những người đang tin theo Người. Họ gọi những người đó là bọn dân đen, thứ người không biết Lề Luật, quân bị nguyền rủa. Cuộc tranh luận đang sôi nổi, bỗng nhiên bị cắt đứt bởi Nicôđêmô, một người thuộc nhóm Pharisêu, ông là người đã từng đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Có lẽ nhờ cuộc gặp đó, Nicôđêmô đã được Đức Giêsu biến đổi, ông muốn bênh vực cho Người bằng việc mời gọi những người Pharisêu khác gặp gỡ trực tiếp Đức Giêsu dựa vào một khoản luật: “Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không?”. Tóm lại, các thượng tế và những người Pharisêu đã không thể tin Đức Giêsu chỉ vì sự tự cao tự đại của họ, vì sự ghen tỵ đối với Người, vì sợ Người chiếm mất phần ảnh hưởng trên dân chúng nên họ tìm cách tố cáo và giết chết Người.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta học được một phương cách để biết Đức Giêsu là ai. Đó là việc chạy đến, lắng nghe và đối thoại với Người. Ngày nay, Chúa Giêsu chắc chắn không hiện ra trực tiếp với chúng ta cách thể lý, nhưng nhờ việc cầu nguyện, siêng năng đọc, suy niệm và sống Lời Chúa, gặp gỡ Chúa trong mỗi Thánh lễ, mỗi giờ chầu Thánh Thể với đức tin, lòng khao khát và yêu mến, chúng ta có thể cảm nghiệm được rằng Đức Giêsu chính là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng ta.

Trước một xã hội có xu hướng duy vật và tục hóa ngày càng cao như ngày nay, nhiều người Kitô hữu bị ảnh hưởng khiến đức tin bị phai mờ, chao đảo thậm chí lạc mất. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn đức tin để chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ và là Chúa chúng ta. Amen.


Comments are closed.