Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A – Ngày 04/06/2017

Lời Chúa: Ga 20, 19-23

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.

 


Suy niệm

ÂN HUỆ THÁNH THẦN

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20, 22).

Ngày hôm nay, Giáo Hội hân hoan mừng Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các thánh tông đồ vào ngày Lễ Ngũ Tuần. Giáo Hội cho chúng ta nghe lại bản văn Tin Mừng của ngày Chúa Phục Sinh để nói đến sứ điệp duy nhất của biến cố Phục sinh này: Chúa Giêsu Kytô, Đấng đã phục sinh giờ đây hiện diện với nhân loại qua Thánh Thần của Ngài để dẫn đưa con người về với Thiên Chúa.

Khởi đầu bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Gioan tường thuật lại tình cảnh của các môn đệ sau biến cố Chúa Giêsu chịu chết. Họ đang rất “sợ người Do Thái”, đến nỗi “các cửa nhà đều đóng kín”. Nỗi sợ hãi và bất an đang bao trùm lấy họ. Có thể lúc này, họ cũng chẳng thể nghĩ gì đến tương lai của họ được. Chính trong hoàn cảnh bi đát ấy, Chúa Phục Sinh hiện đến với họ, trao ban cho họ bình an để giúp họ vững tin vào chính Chúa, giải thoát họ khỏi nỗi sợ hãi hiện tại và ủy thác cho họ một sứ mạng quan trọng. Kèm theo đó, Chúa Giêsu Phục Sinh đã trao ban một ân huệ vô tiền khoáng hậu là Chúa Thánh Thần qua việc Chúa “thổi hơi trên họ và nói với họ: ‘Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.’” Kể từ đó, nguồn ân huệ của Thánh Thần được ban cho các thánh tông đồ và cho Hội Thánh. Nhờ nguồn ân sủng của Thánh Thần, mỗi người tín hữu được lôi kéo đến cùng Chúa Giêsu Kytô, được khai trí để hiểu biết các mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kytô và được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kytô trong nguồn ân huệ của Chúa Thánh Thần.

Khi cử hành đại lễ này, Giáo Hội mời gọi mỗi người nhớ về những biến cố quan trọng mang đậm dấu ấn của Chúa Thánh Thần trong hành trình Kytô hữu của mình. Đầu tiên phải kể đến là việc mỗi người được trở nên người Kytô hữu qua Bí tích Rửa Tội, được trở nên một Kytô hữu trưởng thành qua Bí tích Thêm Sức, và được tăng triển trong đời sống đức tin qua Bí tích Thánh Thể và Hòa Giải. Nơi các Bí tích này, Chúa Thánh Thần hoạt động cách dồi dào và phong phú bằng hoa trái của Người. Mỗi người đã luôn nhận được những ân huệ tuyệt vời của Chúa Thánh Thần ngang qua những bí tích ấy để sống ngày một trọn vẹn hơn ơn gọi làm Kytô hữu của mình. Về phần mình, để những ân huệ ấy sinh ích cho mỗi người, điều nhất thiết cần có nơi mỗi người là việc can đảm và kiên trì sống theo Luật mới của Tin Mừng – Luật yêu thương: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15, 12).

Chúng ta cùng nguyện xin Chúa Thánh Thần cho chúng ta được đón nhận đầy tràn ân thánh của Ngài, để ta được Ngài nhóm lên ngọn lửa tình yêu trong lòng mình, ngõ hầu biết cách sống tình yêu thương với Chúa và với tha nhân.


Comments are closed.