Thứ Bảy Tuần 33 Thường Niên – Ngày 21/11/2020 – Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ

Lời Chúa: Mt 12,46-50

Khi ấy, Chúa Giê-su còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa rằng : “Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia”. Nhưng Người trả lời kẻ ấy rằng : “Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói : “Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy”.

 


Suy niệm

SỐNG CHO THIÊN CHÚA

“Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói : ‘Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy’” (Mt 12,50).

Trước sự kiện có mẹ và họ hàng tìm gặp Người, Đức Giêsu đưa ra cho chúng ta điều kiện để thuộc về gia đình Thiên Chúa; đó là “làm theo ý Cha trên trời” (Mt 12,50). Từ đây, người Kitô hữu hiểu rằng, để có thể sống cho Thiên Chúa, chúng ta cần thực thi thánh ý Người trong đời sống.

Chính Đức Giêsu đã trở nên gương mẫu cho chúng ta trong việc thực thi ý Cha trên trời. Thật vậy, Đức Giêsu từng nói: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy” (Ga 4,34). Trong vườn cây Dầu, trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Đức Giêsu phó thác tất cả cho Thiên Chúa với một lòng vâng phục: “Xin đừng theo ý con, mà làm theo ý Cha” (Lc 22,42). Với bài thánh ca gởi cho giáo đoàn Philipphê (x. Pl 2,6-11), thánh tông đồ Phaolô cũng khẳng định rằng Đức Giêsu đã sống và để cho thánh ý Thiên Chúa thành toàn cuộc đời của Người. Bên cạnh Đức Giêsu, chúng ta cũng có một mẫu gương nữa trong việc sống thánh ý Thiên Chúa, đó là Đức Maria.

Hôm nay, Giáo hội cử hành lễ Đức Maria dâng mình trong đền thờ. Theo truyền thống Giáo hội, khi còn ấu thơ, Mẹ Maria được đưa vào đền thờ để dâng cho Thiên Chúa như thói quen của những gia đình đạo đức. Mẹ dâng mình trong đền thờ nghĩa là Mẹ dâng con người của Mẹ cho Thiên Chúa; Mẹ thuộc về Thiên Chúa và để cho Thiên Chúa có toàn quyền trên cuộc đời Mẹ. Đức Maria muốn trở nên người tôi tớ ngoan ngùy trong tay Thiên Chúa (x. Lc 1,38). Như thế, Mẹ Maria đã chọn Thiên Chúa làm lẽ sống, làm chủ cuộc đời mình và dâng trọn tình yêu cho Người. Cả cuộc đời, Đức Maria đã sống cho Thiên Chúa và hết lòng vâng theo thánh ý của Người. Đặc biệt, Mẹ Maria cộng tác với Chúa Giêsu, Con Mẹ, để thực hiện chương trình cứu độ. Do vậy, Mẹ cũng trở nên mẫu gương cho những ai muốn thuộc về đại gia đình của Thiên Chúa.

Theo gương Mẹ Maria, người Kitô hữu được mời gọi sống cho Thiên Chúa. Đó là sống theo đòi hỏi của những giá trị Tin mừng mà Đức Giêsu dạy; đó là sống thánh ý Chúa. Muốn vậy, chúng ta cần hãm dẹp xu hướng tội lỗi trong con người; nghĩa là chúng ta “hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Kitô Giêsu” (Rm 6,11). Chúng ta hãy nuôi dưỡng tâm hồn bằng chính lời Thiên Chúa với lòng khao khát mãnh liệt như tâm tình của tiên tri Giêrêmia: “Gặp được lời Chúa, con đã nuốt vào, lời Ngài làm cho con hoan hỷ, làm vui thoả lòng con” (Gr 15,16). Bắt chước Đức Maria, chúng ta siêng năng đọc, suy gẫm lời Chúa (x. Lc 2,51), để lời Chúa trở thành ánh sáng định hướng cuộc đời (x. Tv 118,105) và củng cố đức tin của chúng ta (x. Ga 4,46-53).

“Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện” (Tv 143,10). Nhờ lời cầu bầu của Đức Maria, xin Chúa Thánh Thần mở lòng chúng ta trước Lời Chúa, và thiêu đốt tâm hồn chúng ta khỏi những dính bén, xu hướng của thế gian; đồng thời, xin Ngài ban ơn can đảm để chúng ta có thể dám chọn lựa sống những giá trị Tin mừng hầu diễn tả vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa.


Comments are closed.