Thứ Bảy Tuần 27 Thường Niên – Ngày 10/10/2020

Lời Chúa: Lc 11,27-28

Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”

 


Suy niệm

LẮNG NGHE VÀ THỰC HÀNH LỜI CHÚA ĐỂ ĐƯỢC HẠNH PHÚC

“Nhưng Người đáp lại: ‘Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.’”
(Lc 11,28).

Trong cuộc sống, ai cũng muốn sống hạnh phúc và họ sẽ làm những điều cần thiết để đạt được hạnh phúc đó. Vì quan niệm về hạnh phúc khác nhau, nên mỗi người sẽ có những cách khác nhau để tìm đến điều họ mong ước. Vậy đâu mới là hạnh phúc thật mà Chúa Giêsu nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay?

Chúng ta vừa nghe Thánh sử Luca thuật lại việc Chúa Giêsu nhận được một lời ca ngợi: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” (Lc 11,27). Lời khen của người phụ nữ vừa mang nghĩa cảm phục trước sự khôn ngoan của Chúa, vừa khen ngợi người mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu nêu lên một mệnh đề khác: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11,28). Mối phúc Chúa Giêsu nói đến tưởng như không liên quan đến mối phúc trước, nhưng lại là điều rất phù hợp với Đức Maria. Mẹ là mẫu gương tuyệt vời về lắng nghe và thi hành Lời Chúa, là người “được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ” (Lc 1,42b). Chúa Giêsu không phủ nhận lời khen của người phụ nữ, nhưng dựa vào đó để trình bày một mối phúc và mời gọi mọi người sống mối phúc đó. Trong suốt hành trình rao giảng Tin Mừng, ước mong lớn nhất của Đức Giêsu là dân chúng lắng nghe và tuân giữ những gì Ngài loan truyền. Ngài muốn mọi người lắng nghe Lời Chúa và biến đổi cuộc đời, nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho họ. Khi đó, họ mới thật là những người “có phúc”.

Đám đông đang lắng nghe Lời Chúa cũng chính là những Kitô hữu. Hằng ngày, chúng ta được lắng nghe Lời Chúa qua Thánh Lễ, giờ Chầu và các giờ Kinh Nguyện. Nhưng chúng ta chỉ thực sự được hưởng mối phúc khi chúng ta sống điều Chúa dạy. Khi con cái yêu mến cha mẹ, chúng sẽ thể hiện qua việc vâng lời. Là con cái của Thiên Chúa, không có cách nào chứng tỏ tình yêu của chúng ta với Chúa cụ thể cho bằng vâng lời Ngài. Thêm nữa, điều làm chúng ta thêm hạnh phúc là được trở nên bạn hữu của Chúa Giêsu: “Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy” (Ga 15,14). Hơn thế, người nghe và thi hành Lời Chúa còn được hạnh phúc vì được nên người thân của Chúa Giêsu, như Ngài đã từng tuyên bố: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8,21). Hy vọng vào lời hứa đó, chúng ta cố gắng đem Lời Chúa ra thực hành mỗi ngày trong những biến cố của cuộc đời. Cách riêng, mỗi người cố gắng tham dự Thánh Lễ sốt sắng, hầu kín múc nguồn ơn thánh từ bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, trở về cuộc sống và thực thi những bài học từ Lời Chúa được lắng nghe trong Thánh Lễ. Như vậy, cuộc sống của ta luôn được kết hợp với Chúa, nguồn hạnh phúc của ta ở đời này và đời sau.

Là những môn đệ theo Chúa, xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết nhận ra Thánh Ý Chúa và đáp trả lại bằng việc thay đổi lối sống, xa lánh tội lỗi để quay về với Chúa. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta noi gương Mẹ Maria luôn trung thành theo Chúa trong mọi hoàn cảnh của đời sống, ngõ hầu mong ước sẽ được cùng Mẹ hưởng hạnh phúc trên Thiên Đàng.


Comments are closed.