Thứ Sáu Tuần 27 Thường Niên – Ngày 09/10/2020

Lời Chúa: Lc11,15-26

Khi ấy, (lúc Chúa Giê-su trừ quỷ), thì có mấy người trong dân chúng nói rằng: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bê-en-giê-bút mà trừ quỷ”. Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống.

Nhưng Người biết ý của họ, liền phán: “Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Sa-tan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được. Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bê-en-giê-bút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bê-en-giê-bút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ. Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.Khi có người khoẻ mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tán hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán.Khi thần ô uế ra khỏi người nào, thì nó đi dông dài những nơi khô ráo, tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng không tìm được, nên nó nói rằng “Ta sẽ trở lại nhà ta, nơi ta đã ra đi”. Khi đến nơi, nó thấy nhà đó đã được quét sạch và sắp đặt ngăn nắp. Bấy giờ nó đi rủ bảy tà thần khác hung ác hơn nó, chúng vào cư ngụ ở đó. Và tình trạng sau cùng của người ấy trở nên tệ hại hơn trước”.

 


Suy niệm

GẮN BÓ VỚI CHÚA ĐỂ THẮNG CÁC CƠN CÁM DỖ

“Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi” (Lc11,21).

“Thiên Chúa ta thật là cao cả. Uy lực Chúa vô biên, trí tuệ Chúa khôn lường” (Tv 147,5).

Trí khôn của chúng ta hạn hẹp,làm sao thấu đạt tình yêu Cứu độcủa Thiên Chúa. Thế nhưng, thay vì cậy dựa vào Ngài, nhiều người vẫn một mực từ chối quyền năng tình yêu Cứu độ mà Thiên Chúa dành cho họ. Bài Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta nhận ra điều này: gắn bó với Chúa sẽ giúp ta thắng vượt cám dỗ.

Chúa Giêsu đến trần gian để thiết lập Nước Thiên Chúa không phải bằng bạo lực hay tiền tài nhưng bằng tình yêu thương. Ngài đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng, chữa lành bệnh tật và xua trừ ma quỉ. Khi có người gán việc trừ quỷ của Ngài là nhờ vào Tướng Quỷ (x. Lc 11,16),Đức Giêsu đã đưa ra hai luận chứng nhằm lý giải cho họ biết rằng những lời họ vu cáo không có căn cứ. Một là, Ngài không thể lấy danh của Tướng Quỷ mà trừ quỷ được,vì Tướng Quỷ không đời nào cho như vậy.Hai là nếu chúng đồng ý thì hẳn nước của chúng tới hồi kết thúc. “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia”(Lc 11,18).

Đức Giêsu dùng biện pháp lấy “độc trị độc” hay “gậy ông đập chính lưng ông” khi nói: “Ta nhờ Bê-en-giê-bút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ?” (Lc 11,20a).Nghe đến đây, họ đã im miệng vì những lời lẽ khôn ngoan được thốt ra từ miệng Đức Giêsu (x. Lc 4,22).Với những lời phi bác ấy, Đức Giêsu đã vô hiệu hóa việc vu khống của những người Pharisêu.Khi đánh tan sự xuyên tạc của chúng, Đức Giêsu vạch trần mục đích đen tối,xấu xa, gian ác của họ nhằm hại người.Sau đó, Đức Giêsu xác định phương thế vạn năng của mình: “Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông”(Lc 11, 21).

Qua đó, cho chúng ta thấy rằng, chỉ có gắn bó và tin tưởng vào Chúamới thắng các cơn cám dỗ. Con người được mời gọi biết hoàn toàn đặt tin tưởng, phó thác vào Chúa. Tìm một người hùng mạnh để canh giữ cho mình được an toàn thì có ai bằng Thiên Chúa.Kiếm một nơi ẩn náu trước những tấn công của kẻ thù, thì có đâu vững chắc cho bằng núp bóng dưới cánh tay Ngài. Do đó, trang Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết phải tìm nơi nương tựa mạnh mẽ, vững chắc là chính Chúa, “vì ma quỉ như sư tử luôn gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé” (x. 1Pr 5,9) sẽ luôn làm hại chúng ta.

Xin Chúa cho chúng ta có một tâm hồn bén nhạy để nhận ra được lời mời gọi hoán cải của Chúa nơi những dấu chỉ của thời đại hay trong các biến cố của cuộc sống. Ngõ hầu chúng ta gắn bó đời mình với Chúa, biết hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng vô biên của Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào.


Comments are closed.