Thứ Bảy tuần 21 Thường Niên – Ngày 02/09/2017

Lời Chúa: Mt 25,14 – 30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng mỗi người, đoạn ông ra đi. Người lãnh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được năm nén khác. Cũng vậy, người lãnh hai nén cũng làm lợi ra hai nén khác. Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: ‘Thưa ông, ông đã trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác’. Ông chủ bảo người ấy rằng: ‘Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi’. Người đã lãnh hai nén bạc cũng đến và nói: ‘Thưa ông, ông đã trao cho tôi hai nén bạc, đây tôi đã làm lợi được hai nén khác’. Ông chủ bảo người ấy rằng: ‘Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi’.

Còn người lãnh một nén bạc đến và nói: ‘Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt chỗ không gieo và thu nơi không phát, nên tôi khiếp sợ đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Đây của ông, xin trả lại ông”. Ông chủ trả lời người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát: vậy lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy nén bạc lại mà trao cho người có mười nén. Vì người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó, cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc, nghiến răng”.

 


Suy niệm

TRUNG THÀNH VỚI THÁNH Ý CHÚA

Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh” (Mc 25,21).

Đi trên hành trình dương thế, mỗi người đều được Thiên Chúa ban cho những khả năng riêng để xây dựng cuộc sống của mình và qua đó góp phần xây dựng xã hội. Với người Kitô hữu, những tài năng Chúa trao còn là nghĩa vụ tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ con người. Đó là những yến bạc Chủ trao cho những đầy tớ để họ ra đi, sinh lời và trao trả lại cho Ông trong ngày ông trở về.

Qua dụ ngôn “ những yến bạc”, mỗi đầy tớ đều nhận từ ông chủ với số bạc không đồng đều. Điều đó chứng tỏ ông chủ hiểu rõ khả năng và con người của họ. Khi trao số bạc, ông chủ cũng không căn dặn các đầy tớ phải sử dụng số bạc như thế nào? hay vào mục đích gì? Nhưng đầy tớ phải tự ý thức về ý định của chủ để thi hành. Chỉ những đầy tớ trung thành và yêu mến chủ thực sự mới ý thức được ý muốn của chủ và hết lòng tìm cách sinh lời cho chủ. Còn những đầy tớ biếng nhác và ích kỉ, luôn nghĩ xấu về chủ sẽ chôn dấu những yến bạc chủ trao mà không sinh ích gì. Khi chủ trở về, những yến bạc đã sinh lời tương xứng sẽ là mức độ để đánh giá lòng trung thành của người đầy tớ. Ai trung thành đến cùng sẽ được hưởng “niềm vui của chủ ”.

Khi trao những “yến bạc”, Thiên Chúa để cho chúng ta tuỳ ý sử dụng. Nhưng chúng ta chỉ tự do thực sự trong ý muốn và hành động khi ý muốn của chúng ta được kết hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Vì thế, mỗi Kitô hữu cần tìm biết ý Chúa muốn trong cuộc đời mình bằng cách sống thân tình với Ngài qua lời cầu nguyện, tham dự thánh lễ, qua những thực hành đạo đức và việc bác ái, chu toàn bổn phận trong đời sống hàng ngày. Ngài không đòi hỏi chúng ta phải cố gắng quá khả năng mình, nhưng trên hết là lòng yêu mến và trung thành với thánh ý của Ngài. Vì đời sống chúng ta sẽ gặp không ít những gian nan thử thách làm chúng ta bị “lỗ vốn”, khiến chúng ta yếu đuối, nản lòng. Sự trung thành thi hành thánh ý Chúa sẽ giúp chúng ta lướt thắng mọi trở ngại và rồi những nỗ lực của chúng ta sẽ “sinh lời”. Nhờ đó, chúng ta sẽ cùng được hưởng “niềm vui” với Chúa trong ngày Ngài trở lại trong vinh quang thiên quốc.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho mỗi người chúng con hồng ân cao cả là những tài năng riêng để chúng con biết sử dụng mà sinh ích cho linh hồn mình và góp phần xây dựng nền văn minh tình thương trên trần thế. Xin giúp chúng con luôn biết tìm thánh ý Chúa trong mọi việc và ban ơn trợ lực để chúng con luôn trung thành thi hành mọi sự cho Chúa. Amen.


Comments are closed.