Thứ Sáu tuần 21 Thường Niên – Ngày 01/09/2017

Lời Chúa: Mt 25,1-13

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn, lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả”.

“Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: ‘Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả’. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: ‘E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn’. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng, thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: ‘Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi’. Nhưng người đáp lại: ‘Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi’. Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào”.

 


Suy niệm

TIỆC CƯỚI NƯỚC TRỜI

“Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể” (Mt 25,1)

Trong Tin Mừng thánh Matthêu, đây là lần thứ hai Chúa Giêsu sử dụng hình ảnh tiệc cưới để nói về Nước Trời. Bài Tin Mừng nhắc đến hai đối tượng chính là chàng rể và mười cô trinh nữ cầm đèn. Chúa Giêsu ví mình như chàng rể của tiệc cưới Nước Trời. Mười cô trinh nữ là hình ảnh của con người ở trần gian với phận vụ chuẩn bị đèn cháy sáng, sẵn sàng rước chàng rể vào tiệc cưới. Phía trong cánh cửa là tiệc cưới Nước Trời đã được dọn sẵn sàng, còn phía ngoài là khung cảnh chờ đợi của trần gian. Ai cũng mong mỏi thời khắc chàng rể đến. Bài Tin Mừng cho ta thấy thời khắc mà chàng rể đến đã rất gần, thế nhưng chẳng ai biết rõ là lúc nào. Vì thế, con người được mời gọi luôn sống trong sự tỉnh thức và sẵn sàng.

Chúng ta đang sống trong khung cảnh phía ngoài cánh cửa tiệc cưới Nước Trời và chờ đợi chàng rể Giêsu đến. Thời gian chờ đợi dễ làm cho chúng ta sao lãng lời mời gọi tỉnh thức và sẵn sàng, dẫn đến hậu quả bị ở ngoài vĩnh viễn. Dù mọi người đều được mời gọi như nhau để vào hưởng hạnh phúc Nước Trời, nhưng không phải ai cũng được vào phía trong. Hình ảnh năm cô trinh nữ khờ dại nhắc nhở từng người Kitô hữu rằng không phải tất cả những người được gọi thì đều đủ điều kiện dể dự tiệc cưới. Lời nài nỉ của các cô khờ dại “Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với” (Mt 25,11) làm chúng ta liên tưởng đến đoạn: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy ‘Lạy Chúa ! Lạy Chúa !’ là đều được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7,21). Ý muốn của Chúa Cha qua hình ảnh năm cô khôn ngoan hôm nay chính là chu toàn phận vụ được Chúa trao trong cuộc sống. Dù ở bất cứ bậc sống nào: giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân; vợ hay chồng; cha mẹ hay con cái, chúng ta đều có thể trở thành năm cô khôn ngoan khi sống đúng với phẩm tính người Kitô hữu. Đó là luôn lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy qua hai giới răn: mến Chúa, yêu người. Việc giữ hai giới răn đó sẽ trở thành nguồn dầu không cạn giúp ngọn đèn đức tin của chúng ta cháy sáng mãi cho đến ngày Chúa Giêsu ngự đến trong vinh quang.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin cảm tạ Chúa đã mời gọi chúng con vào đoàn con Chúa qua phép Rửa Tội. Xin ban Thánh Thần Chúa cho chúng con, giúp chúng con luôn biết sống mến Chúa và yêu người, hầu xứng đáng cùng Chúa vào hưởng Nước Trời mai sau. Amen.


Comments are closed.