Thứ Bảy tuần 20 Thường Niên – Ngày 26/08/2017

Lời Chúa: Mt 23, 1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta: còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy: vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là “Thầy”.

Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là “Thầy”, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là “cha”, vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là “người chỉ đạo”: vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

 


Suy niệm

TRỞ NÊN NGƯỜI PHỤC VỤ

“Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em” (Mt 23,11)

Trước những thói giả hình của các kinh sư và biệt phái, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy trở nên người phục vụ trong khiêm tốn. Hành động cao quý này xuất phát từ một tình yêu vô vị lợi, coi kẻ khác trọng hơn mình. Thánh Phaolô khuyên nhủ tín hữu Phiplipphê: “Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Ki-tô Giê-su. Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự”(Pl 2, 4-8).

Noi gương Chúa Giêsu, mỗi người tín hữu cũng trở nên người phục vụ kẻ khác, nhất là những người đau khổ, bệnh tật, nghèo khó về vật chất và tâm hồn. Mỗi người cần từ bỏ những tính kiêu căng, lười biếng, ức hiếp kẻ yếu hơn mình. Những việc làm xấu xa đó khiến chúng ta trở nên những Pharisêu và Biệt phái giả hình. Chúng ta hãy mang lấy trái tim tình yêu và đôi mắt nhân từ của Chúa Giêsu trong cách đối xử với anh em mình. Chúng ta hãy để Chúa hành động và hướng dẫn chúng ta. Chúng ta nhận thức khi phục vụ tha nhân cũng chính là lúc chúng ta phục vụ Chúa Giêsu.

Lạy chúa, xin cho con có đôi tay của Chúa để nâng đỡ kẻ yếu sức. Xin cho chúng con có đôi chân của Chúa để đồng hành với người khốn khổ. Xin cho chúng con có trái tim của Chúa để yêu thương hết mọi người. Amen


Comments are closed.