Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Năm C

Suy niệm

“Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”.

Dân Do thái xưa hằng chờ mong Vị Cứu Thế – Đấng mà các ngôn sứ đã loan báo tự ngàn xưa. Vì thế, khi Gioan Tẩy Giả xuất hiện, họ nghĩ rằng ông có thể là Đấng mà họ luôn trông ngóng. Thế nhưng, Gioan bảo rằng mình chỉ là người dọn đường cho Đấng sẽ làm phép rửa bằng Thánh Thần và lửa – Đấng quyền uy cao vượt các tầng trời. Đấng mà Gioan nói tới, hôm nay hòa vào dòng người đến xin Gioan làm phép rửa. Chúa Giêsu lãnh nhận phép rửa để tỏ tình liên đới với người tội lỗi. Ngài được đầy tràn Thánh thần và được xức dầu làm Đấng Cứu thế để giải thoát con người khỏi tội lỗi và khôi phục lại chủ quyền của Thiên Chúa.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế và đón nhận Ngài vào tâm hồn và cuộc sống của mình; đồng thời cố gắng tránh xa tội lỗi, từ bỏ các đam mê trần tục và sống yêu thương bác ái, lành thánh.

Lạy Chúa Giêsu, “Con yêu dấu của Chúa Cha”, cảm tạ Chúa đã cho chúng con được làm con Chúa nhờ bí tích Rửa tội. Xin cho chúng con biết yêu quý vừ sống xứng đáng với ơn huệ cao trọng này. Amen.


Comments are closed.