Chúa Nhật 2 Phục Sinh – Năm B

Lời Chúa: Ga 20, 19-31

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Đoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy ; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy ; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con”. Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”.

 


Suy niệm

 Trước sự cứng lòng tin của Tôma, Chúa Giêsu đã hiện ra và cho phép ông kiểm chứng các vết thương trên thân thể Ngài. Lòng thương xót của Đấng Phục Sinh đã chinh phục Tôma. Ông đã thấy và đã tin. Nhưng với Chúa Giêsu, những ai không thấy mà tin mới thật có phúc.

 Các Kitô hữu thật có phúc vì niềm tin của họ đặt trên nền tảng lời chứng của các tông đồ. Đối tượng của niềm tin này chính là Đức Kitô phục sinh, Đấng quyền năng và giàu lòng thương xót. Như đã đối xử bao dung với Tôma, Người vẫn luôn mở ra những cơ hội mới trong cuộc sống để nâng đỡ chúng ta trên hành trình đức tin.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì hồng ân đức tin Chúa đã tặng ban. Chính trong ánh sáng của đức tin, chúng con nhận ra rằng : mỗi biến cố trong dòng đời đều có thể là điểm hẹn tình yêu mà Chúa chờ chúng con đến gặp Ngài. Nhờ đó, niềm tin nơi chúng con sẽ ngày càng ngời sáng, như ngọn đuốc thắp lên giữa dòng đời, giữa lòng người hôm nay. Amen.  


 

Comments are closed.