Thứ Bảy sau Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm C

Lời Chúa: Ga 16, 23b-28

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì. Hãy xin thì sẽ được, để các con được niềm vui trọn vẹn. Tất cả những điều đó, Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói với các con. Ðã đến giờ Thầy sẽ không còn dùng dụ ngôn mà nói nữa, Thầy sẽ loan truyền rõ ràng cho các con về Cha. Ngày đó các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là chính Thầy sẽ xin Cha cho các con đâu. Chính Cha yêu mến các con, bởi vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà ra. Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha”.


Suy niệm

“Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha” (Ga 16, 28).

Trong bầu khí chuẩn bị mừng đại lễ Chúa lên trời, Hội Thánh, qua bài Tin Mừng hôm nay, mời gọi chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu là Đấng Trung Gian bởi trời, để qua Người và nhờ Người, chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Bài Tin Mừng gợi lên một vài yếu tố giúp ta nhận ra vai trò trung gian của Chúa Giêsu: Người là Đấng từ trời xuống, Đấng “từ Chúa Cha mà đến, và đã đến thế gian” (c.28); Người là Đấng chúng ta kêu cầu nhân danh Người: “Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy” (c.23b). Như thế, chỉ qua Chúa Giêsu và nhờ Chúa Giêsu, con người mới có thể đến cùng Thiên Chúa và được nhận lãnh ân sủng làm niềm vui trọn vẹn (x. c.24).

Khi chiêm ngắm Chúa Giêsu là trung gian giữa Thiên Chúa và con người, người tín hữu được mời gọi hướng lòng về quê trời, đến với Chúa, đi trên con đường của Chúa và để Chúa dẫn đưa về Nước của Người. Muốn vậy, cuộc đời của chúng ta phải thực sự là một hành trình gắn bó với Chúa Giêsu, được “cột chặt” trong Chúa Giêsu (x. Sứ điệp Mùa Chay năm 2016, số 2). Một cách cụ thể, đó là một đời sống có Chúa Giêsu từ trong tư tưởng, lời nói đến việc làm. Nói cách khác, chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận bỏ cái tôi của mình để cho Chúa Giêsu được sống và hành động trong ta. Có như thế, chúng ta mới được kết hiệp với Thiên Chúa. Bên cạnh đó, chúng ta còn được mời gọi theo gương Chúa Giêsu mà trở nên những trung gian đưa người khác đến với Chúa. Bằng đời sống đượm tình bác ái, bằng con người khiêm tốn và bằng sự hiện diện vui tươi, được tỏa ra nơi cuộc sống đời thường của chúng ta, nhiều tâm hồn có thể được đánh động, được cảm nghiệm về Thiên Chúa và nhờ đó mà tìm đến với Người.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã từ trời xuống thế để mang ơn cứu độ cho chúng con và nay Chúa về trời để dẫn dắt chúng con tiến về quê trời. Chúng con xác tín chỉ có Chúa mới có thể đưa chúng con đến hạnh phúc thật. Xin cho chúng con biết mỗi ngày gắn bó với Chúa hơn và cũng biết đưa người khác đến với Chúa. Amen.


Comments are closed.