Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm C

Lời Chúa: Ga 14, 23-29

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Ðấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con.


Suy niệm

“Thánh Thần sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con”.

Trong giáo huấn của Chúa Giêsu, việc đón nhận và tuân giữ Lời Chúa có một vai trò quan trọng. Đó là cách hành xử của người khôn ngoan xây nhà trên đá (x.Mt 7,24); là thước đo của lòng yêu mến Chúa vì “ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy”(Ga 14, 23); là tiêu chuẩn để được hưởng hạnh phúc Nước Trời vì đã thi hành thánh ý của Chúa Cha (x.Mt 7,21).

Liệu gia đình chúng ta có ý thức đủ tầm quan trọng của việc đón nghe Lời Chúa, và đem ra thi hành trong cuộc sống không? Liệu chúng ta có thực sự trở nên thành viên của gia đình Thiên Chúa qua việc sống Lời Chúa mỗi ngày không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là dung mạo hữu hình của lòng thương xót Thiên Chúa giữa nhận loại. Xin cho chúng con khi đón nhận tình yêu của Chúa, cũng biết đáp trả tình yêu ấy qua việc giữ lời Ngài, để lời được thực hiện trên đôi tay và trong ngôn ngữ của chúng con. Amen


Comments are closed.