Thứ Bảy sau Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm B

Lời Chúa: Mt 17, 10-13

Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: “Tại sao các luật sĩ lại nói Elia phải đến trước đã?” Chúa Giêsu trả lời: “Thật Elia phải đến để chấn hưng mọi sự. Và Thầy bảo các con, Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ”. Bấy giờ các môn đệ hiểu Chúa Giêsu nói với họ về Gioan Tẩy Giả.

 


Suy niệm

Bài Tin Mừng hôm nay nối tiếp trình thuật về biến cố Chúa Giêsu hiển dung. Người Do thái biết rằng, khi Elia đến lần thứ hai, sẽ có phá đổ, chỉnh đốn mọi sự… để chuẩn bị cho Đấng Thiên Sai ngự đến giải thoát họ. Các môn đệ đi theo Chúa Giêsu đã được một thời gian, ít nhiều đã có lòng tin vào sứ mệnh Thiên Sai của Thầy mình. Thế nhưng bây giờ Elia hiện ra đàm đạo với Thầy khiến các ông chợt thắc mắc: Thầy rao giảng công khai đã lâu, tại sao bây giờ mới thấy Elia xuất hiện? Phải chăng có gì trong Kinh Thánh mà các ông chưa hiểu được? Con mắt đức tin của các ông còn bị che khuất. Chỉ sau khi Chúa Giêsu giải thích, các ông mới hiểu rằng: Thầy chính là Đấng Thiên Sai mà Kinh Thánh đã nói, còn Gioan Tẩy Giả chính là Elia đã đến trước chuẩn bị cho Thầy. Các môn đệ đã thất bại khi dùng lối suy nghĩ thông thường để hiểu Kinh Thánh. Nhờ ánh sáng mạc khải của Chúa Giêsu, đức tin của các môn đệ được củng cố và hiểu được Kinh Thánh cùng sứ vụ của Thầy.

Trước những biến động của cuộc sống và sự phát triển của chủ nghĩa vô thần, đức tin của người tín hữu dễ bị chao đảo và thậm chí bị dập tắt. Noi gương các môn đệ, mỗi người chúng ta cần siêng năng đọc và học hỏi Kinh Thánh để tìm ra thánh ý Chúa muốn nơi mình. Nếu biết hướng mắt nhìn lên Chúa để xin ơn trợ giúp, chắc chắn Ngài sẽ nhận lời chúng ta. 

Lạy Chúa, xin thương mở đôi mắt đức tin để con vững tin vào Ngài. Xin đừng để những bóng đêm của khổ đau, vất vả và sự dữ làm hư đôi mắt tâm hồn con. Xin củng cố đức tin của con và mọi người để chúng con nhìn thấy được những kỳ công của Chúa trong cả vũ trụ này mà không ngừng dâng lời ngợi khen, chúc tụng Ngài. Amen


Comments are closed.