Thứ Sáu sau Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm B

Lời Chúa: Mt 11, 16-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: “Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên!” “Vì Gioan đến, không ăn không uống, thì họ nói: “Ông ta phải quỷ ám!” Con Người đến, ăn uống giống như thường, thì họ nói: “Ðó là người mê ăn mê uống, là bạn của quân thu thuế và những kẻ tội lỗi”. Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình”.

 


Suy niệm

Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến trần gian để cứu giúp, chia sẻ cuộc sống với con người và giải thoát con người khỏi tội lỗi. Ngài sinh trong hang lừa máng cỏ, lớn lên trong gia đình khó nghèo. Ngài rao giảng Tin mừng Nước Thiên Chúa, chữa lành bệnh hoạn tật nguyền, đón tiếp các tội nhân và kêu gọi mọi người ăn năn sám hối để được ơn tha thứ. Thế nhưng, nhiều người Do Thái lại gọi Ngài là ‘tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi’. Còn Gioan Tẩy Giả, vị Tiên Tri sống nhiệm nhặt, đến kêu gọi mọi người hoán cải và sống chính trực, chuẩn bị đón nhận Đấng Cứu Thế thì bị người Do Thái gọi là ‘kẻ bị quỉ ám’. Họ đã tự mãn với những nếp sống vụ luật, tự coi mình là đạo đức để khước từ Chúa Giêsu và sứ giả của Ngài.

Các Kitô hữu hôm nay cần tỉnh thức để không rơi vào lối sống tự mãn giống những người Do Thái xưa, để không nhiễm phải tính xấu dèm pha và vu khống, nhưng biết chân nhận sự thật và những điều tốt đẹp nơi người khác. Chúng ta cũng có bổn phận thi hành và cộng tác với những ai dấn thân làm việc từ thiện, bác ái, phục vụ công ích. Được như vậy, chúng ta mới xứng danh là những Kitô hữu đích thực và là môn đệ của Đấng “ Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Mt 16, 17). 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con can đảm thực hành giáo huấn của Chúa bằng cách yêu mến và hành xử tốt với hết mọi người. Amen


Comments are closed.