Thứ Bảy sau Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – Năm C

Lời Chúa: Lc 5, 12-16

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ Người đến đất Giuđêa. Người ở lại đó với họ và làm phép rửa. Cũng có Gioan làm phép rửa tại Ainon, gần Salim, vì ở đó có nhiều nước, và người ta đến để chịu rửa. Vì chưng, khi ấy Gioan chưa bị tống ngục. Xảy ra có cuộc tranh luận giữa các môn đệ của Gioan và người Do-thái về việc thanh tẩy. Họ đến cùng Gioan và nói với ông: “Thưa Thầy, người đã ở với Thầy bên kia sông Giođan, mà Thầy đã làm chứng cho, nay cũng làm phép rửa và ai nấy đều đến cùng người!” Gioan trả lời rằng: “Người ta không tiếp nhận gì mà không phải bởi trời ban cho. Chính các ngươi đã làm chứng cho tôi là tôi đã nói: Tôi không phải là Ðấng Kitô, nhưng tôi được sai đến trước Người. Ai cưới vợ, thì là người chồng, còn bạn hữu của tân lang đứng mà nghe tân lang nói thì vui mừng vì tiếng nói của tân lang. Vậy niềm vui của tôi như thế là đầy đủ. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”.


Suy niệm

Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói: “ Tôi đây không phải là Đấng Kitô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người. Ai cưới cô dâu người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã nên trọn vẹn. Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi (Ga 3, 28-30).

Trang Tin Mừng hôm nay vang vọng lời chứng của Thánh Gioan Tẩy Giả về Đức Kitô. Người là Thiên Chúa làm người, là Đấng Messia và là sự sống vĩnh hằng được Chúa Cha ban cho toàn thể nhân loại. Chúa Giêsu khởi sự sứ mệnh loan báo Tin Mừng của mình bằng việc đến sông Gio đan xin Thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa như một người môn đệ. Từ vị thế của một người xin chịu phép rửa, Chúa Giêsu ngày một thu hút nhiều người đến với mình và Chúa ngày một nổi bật hơn Thánh Gioan Tây Giả. Ảnh hưởng của Chúa càng lớn thì vai trò của Thánh Gioan Tẩy Giả càng bị lu mờ. Tuy nhiên, không vì thế mà Thánh Gioan Tẩy Giả lại ghen tức, buồn phiền khi Chúa thành công, ngược lại ông vui mừng làm chứng về Chúa cho mọi người.

Thái độ của Thánh Gioan Tẩy Giả cần được tiếp tục thể hiện nơi mỗi người chúng ta. Chúa phải lớn lên còn ta phải nhỏ lại để ý Chúa và vinh quang của Ngài được thể hiện trong đời ta. Chính khi ta biết sống cho người khác, làm cho họ được thăng tiến, chính là lúc Chúa lớn lên trong tâm hồn ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin ánh sáng Lời Chúa soi dẫn để con biết khám phá những nét đẹp nơi anh em con. Xin cho con biết nhỏ lại sự tham lam ích kỉ để anh em được lớn lên bằng tấm lòng quảng đại của con, nhỏ lại trong xét đoán, hận thù để anh em được lớn lên bằng sự cảm thông và tha thứ. Xin sức sống của bí Tích Thánh Thể nuôi dưỡng tâm hồn con mỗi ngày để con dám hi sinh chính mình cho Chúa lớn lên trong tâm hồn con. Amen.


Comments are closed.