Thứ Bảy sau Chúa Nhật 7 Phục Sinh – Năm C

Lời Chúa: Ga 15, 9-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy; cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. “Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. “Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau”.


Suy niệm

“Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” (Ga 15,13)

Chúa Giêsu nói với các môn đệ và với mỗi người chúng ta về một tình yêu cao cả nhất. Chúa đã lấy sự hy sinh làm thước đo tầm mức lớn lao của tình yêu: tình yêu càng tiến cao lên đỉnh thập giá thì càng đẹp đẽ, càng tinh ròng, càng cao cả. Nếu như có ai đó còn nghi ngờ chân lý ấy, họ hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu trên thập giá. Khi đó, họ sẽ hiểu rằng đến như Thiên Chúa, Đấng toàn năng và không hề biết đến đau khổ, đã tự nguyện vác lấy thập giá và hy sinh chính mạng sống mình chỉ vì yêu thương và để cứu độ con người.

Như thế, tình yêu đúng nghĩa hàm chứa thập giá, nhưng chỉ có thập giá thôi thì không đủ để làm nên một tình yêu trọn vẹn. Nếu như tình yêu kết thúc ở thập giá thì đó quả là một tình yêu vô lý và vô nghĩa; và người ấp ủ tình yêu ấy có khác nào một kẻ nghiện đau khổ bệnh hoạn. Cùng đích của tình yêu phải là niềm vui và sự giải thoát. Chúa Giêsu đã không đón nhận tất cả đau khổ và cái chết chỉ để chết. Người đã sống lại và đem đến ơn cứu độ cho tất cả chúng ta. Như vậy, tình yêu đích thực là tình yêu bước qua thập giá để đi đến phục sinh.

Lạy Chúa, trong mỗi việc và tất cả mọi việc chúng con làm, cũng như trong tất cả cuộc sống của chúng con, xin cho chúng con biết lấy tình yêu làm động lực, thập giá làm phương tiện để đạt đến sự giải thoát và niềm vui bất tận trong cõi hằng sống đời đời. Amen.


Thánh Matthias, Tông đồ

Đọc công vụ tông đồ 1, 15-17. 20-26, ta sẽ nhận ra sự chọn lựa vô cùng quan trọng người thế chân Giuđa sau khi Chúa phục sinh về trời. Bài diễn từ của thánh Phêrô nêu lên những điểm nổi bật để tuyển chọn một người vào số 11 tông đồ . Sau khi giới thiệu hai người Giuse, tức Barsabba, biệt danh là công chính, và ông Matthias. Phêrô và mọi người có mặt cầu nguyện: “Lạy Chúa, Chúa thấu suốt tâm hồn mọi người, xin hãy tỏ ra Chúa chọn ai trong hai người này để nhận chức vụ và tước hiệu tông đồ thay cho Giuđa, kẻ đã hư hỏng mà đi đến nơi của nó” (Cv 1, 25) và họ rút thăm, thăm trúng ông Matthias….xem tiếp


Comments are closed.