Thứ Bảy sau Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Năm B

Lời Chúa: Ga 16, 23b-28

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì. Hãy xin thì sẽ được, để các con được niềm vui trọn vẹn. Tất cả những điều đó, Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói với các con. Ðã đến giờ Thầy sẽ không còn dùng dụ ngôn mà nói nữa, Thầy sẽ loan truyền rõ ràng cho các con về Cha. Ngày đó các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là chính Thầy sẽ xin Cha cho các con đâu. Chính Cha yêu mến các con, bởi vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà ra. Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha”.

 


Suy niệm

 Đây là một lời khẳng định và cũng là một bảo đảm cho các môn đệ và những kẻ tin vào Chúa Giêsu. Tuy nhiên thực tế lại rất khó hiểu, vì có rất nhiều lần ta xin mà không được, gõ cửa chẳng thấy mở, tìm kiếm mà không gặp… Phải chăng Chúa Giêsu lừa dối chúng ta hay còn có điều gì nữa mà chúng ta không hiểu trong tuyên bố này của Chúa Giêsu? Chắc chắn Thiên Chúa không bao giờ lừa dối chúng ta vì Thiên Chúa là Đấng Trung Tín, lời hứa của Chúa Giêsu là sự thật, đáng tin cậy. Vấn đề là ở chúng ta. Chúng ta cầu xin nhưng thường quên 2 điều quan trọng. Thứ nhất chúng ta thường quên “nhân danh Chúa” khi cầu xin, lúc đó những lời cầu xin của ta mới chỉ xuất phát từ ý riêng, từ nhu cầu, ý muốn cá nhân mà chưa thực sự nhân danh Chúa, theo đúng ý muốn của Chúa. Nếu chúng ta nhân danh Chúa trong những lời cầu xin, nghĩa là chúng ta trở nên một với Chúa, gắn bó với Chúa, ở trong Chúa như cành nho với thân nho thì chúng ta sẽ được nhận lời như Chúa Giêsu đã nói : “Nếu chúng con ở trong Thầy và Thầy ở trong chúng con, thì chúng con muốn xin gì cứ xin, chúng con sẽ được như ý” (Ga15,7). Điều thứ hai, chúng ta thường quá nóng vội khi cầu xin dẫn đến thất vọng, bỏ cuộc hay thậm chí kêu trách Chúa. Nhớ rằng Chúa hứa ban cho những kẻ kêu xin nhưng Người không ấn định thời gian. Chắc chắn Thiên Chúa sẽ ban khi “tới thời tới buổi” và đó là lúc thời điểm tốt nhất cho ta. Do đó, ta cần kiên trì cầu nguyện không ngừng. Thánh Augustino còn cho ta ba lý do vì sao lời cầu nguyện của chúng ta không được Thiên Chúa nhận lời: vì bản thân ta tội lỗi làm cho lời cầu nguyện ra vô hiệu; vì chúng ta cầu xin những điều không nên; và vì chúng ta thiếu kiên trì và lòng chân thành trong lời cầu nguyện.

 Trước những điều cầu xin mà không có lời đáp trả hay chưa được Chúa nhận lời, ta sẽ chọn thái độ nào: chán nản, bỏ cuộc, tìm thầy coi bói hay tiếp tục kiên trì thanh luyện bản thân, thanh luyện nội dung lời cầu nguyện cho phù hợp với thánh ý Chúa ? Thiên Chúa không yêu ta bằng cách chiều theo sở thích của ta nhưng yêu theo cách thức tốt nhất cho ta. Điều tốt Thiên Chúa muốn là con người được sống và sống dồi dào.

Lạy Chúa, chúng con luôn bị cám dỗ xin điều chúng con muốn và đòi hỏi Chúa ban ngay cho chúng con những điều chúng con xin. Nhưng chúng con đâu biết được điều nào tốt nhất cho chúng con. Chỉ có Chúa mới biết điều gì thực sự tốt cho chúng con. Xin cho chúng con biết thanh luyện con người, ý muốn và cõi lòng để có thể đón nhận những điều Chúa muốn trên cuộc đời chúng con. Amen. 


Comments are closed.