Thứ Bảy sau Chúa Nhật 5 Phục Sinh – Năm B

Lời Chúa: Ga 15, 18-21

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con; nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con. Tại vì danh Thầy mà họ sẽ làm cho các con tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết Ðấng đã sai Thầy”.

 


Suy niệm

 Bài Tin mừng hôm nay tiếp tục thuật lại những lời nhắn nhủ của Đức Giêsu với các môn đệ trước khi Ngài đi vào cuộc Vượt Qua. Vì Chúa Giêsu đã tách các môn đệ ra khỏi thế gian nên thế gian sẽ ghét họ. Bởi lẽ thế gian đã ghét và sẽ kết án Ngài bằng bản án trên thập giá. Thế gian ghét Đức Giêsu vì thế gian không chấp nhận sứ điệp của Ngài, một sứ điệp đòi hỏi phải từ bỏ mình, từ bỏ nếp sống sai trái để quay về với Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Cho nên, không lạ gì khi người môn đệ của Đức Kitô luôn bị thế gian ghét bỏ, khước từ và bách hại. Tuy nhiên, điều ấy lại trở thành tiêu chuẩn để người khác nhận ra người môn đệ đích thực của Đức Giêsu giữa thế gian. Bởi người môn đệ đích thực luôn chấp nhận bị bách hại vì quyết tâm trung thành tuân giữ và can đảm làm chứng cho sứ điệp của Đức Kitô.

 Ngày nay, để làm chứng cho Chúa Kitô, người môn đệ Ngài có thể không còn phải đối diện với cảnh “đầu rơi máu chảy”, nhưng phải chống lại những lời mời gọi hết sức ngọt ngào của thế gian đang lôi kéo người môn đệ rời bỏ sứ điệp của Chúa Giêsu. Chấp nhận sự thỏa hiệp của thế gian, người môn đệ sẽ được an ổn, nhưng là sự an ổn giả tạo, không phải thứ bình an đích thực Chúa ban. Lời Chúa hôm nay là lời chất vấn về cuộc sống của những người môn đệ Chúa Kitô giữa thế gian. Còn tôi, liệu tôi có bị mê hoặc chạy theo sự bình an giả tạo của thế gian? Tôi có can đảm chọn lựa Đức Kitô và chấp nhận những “bách hại” để nên người môn đệ đích thực của Ngài không?

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết liên kết mật thiết với Chúa. Xin Chúa ban sức mạnh của Chúa cho con để con đủ sức thắng vượt được thế gian. Xin cho con sự hiểu biết của đức tin để con mê say Chúa mà thắng vượt được những cám dỗ ngọt ngào của thế gian mà trung thành với Chúa, ngay cả khi bị bách hại như Chúa, để đáng được chung phần phục sinh với Ngài. Amen.  


Comments are closed.