Thứ Sáu sau Chúa Nhật 5 Phục Sinh – Năm B

Lời Chúa: Ga 15, 12-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau”.

 


Suy niệm

 Chúa Giêsu mời gọi các Tông Đồ hãy yêu như Ngài đã yêu. Vì yêu“Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà thế gian được sống” (1Ga 4,9). Tình yêu ấy được thể hiện cách cụ thể qua cuộc sống và lời nói của Ngài: Một tình yêu cảm thông dành cho những người nghèo khổ, tàn tật, đui mù; một tình yêu vị tha không chỉ tha thứ “đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18,21) mà còn yêu chính kẻ thù nữa; và một tình yêu nhưng không, yêu đến cùng, hy sinh cả tính mạng vì nhân loại.

 Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy tuân giữ điều Ngài truyền dạy: “Hãy yêu như Thầy đã yêu”. Hơn bao giờ hết, ngày nay, con người cần “nhân chứng” hơn là “lời chứng”. Vì vậy, muốn yêu như Chúa yêu, chúng ta cần hành động như Chúa. Bởi “đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” (Gc 2, 17). Hơn nữa, “ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa là Đấng mà họ không trông thấy” (1Ga 4,20).

Lạy Chúa, xin cho chúng con được kín múc tình yêu bao la của Chúa để chúng con luôn biết yêu thương, tha thứ, hy sinh cho nhau vô vị lợi. Nhờ đó, chúng con được ngày càng trở nên giống Chúa hơn, vì Chúa là Tình Yêu. Amen.  


Comments are closed.