Thứ Bảy sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay – Năm B

Lời Chúa: Ga 7, 40-53

Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông này thật là tiên tri”. Kẻ khác nói: “Ông này thật là Ðấng Kitô”. Người khác nữa lại nói: “Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Ðấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Ðavit, và từ làng Bêlem, quê hương của Ðavit?” Vì thế, dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về Người. Trong số đó, có một ít kẻ định bắt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người. Vậy khi những người thừa hành đến với thượng tế và biệt phái, các ông này hỏi họ rằng: “Tại sao các ngươi không điệu nó tới?” Các người thừa hành thưa rằng: “Chẳng hề có ai nói như người ấy”. Các người biệt phái trả lời rằng: “Chớ thì các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong các vị thủ lãnh và các người biệt phái, có ai tin nó đâu? Chỉ có lũ khốn nạn đó nó không biết gì lề luật”. Nicôđêmô là người đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm, cũng là người trong nhóm họ, nói với họ rằng: “Chớ thì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rõ họ làm gì không?” Nhưng họ trả lời rằng: “Hay ông cũng là người Galilêa? Hãy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào phát xuất từ Galilêa”. Sau đó ai về nhà nấy.

 


Suy niệm

 Tin Mừng Gioan hôm nay cho thấy vì Chúa Giêsu mà dân chúng chia rẽ nhau, nhóm Pharisiêu cũng bất đồng quan điểm với nhau. Một số người thì tin vào Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, một số khác thì không tin vì họ chỉ căn cứ vào nguồn gốc của Người là con bác thợ mộc Giuse và bà Maria. Quả vậy, trong Tin Mừng Luca, có lần Chúa Giêsu đã khẳng định với các môn đệ của Người: “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai, con trai chống lại cha. Mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng”. (Lc 12, 51 -53)

 Suốt dọc dài của lịch sử Giáo Hội, Chúa Giêsu vẫn luôn là nguyên cớ cho sự chia rẽ giữa người tin và kẻ chối từ Người, giữa những môn đệ chọn sống theo Người và những người chọn sống theo thế gian; thậm chí sự chia rẽ còn tồn tại giữa các kitô hữu. Chọn tin theo Chúa Kitô đòi hỏi sự dấn thân của cả con người. Nếu có sự chia rẽ là vì chúng ta chưa để cho Người hướng dẫn và làm chủ cuộc đời ta. Vì thế, có thể nói, nếu tất cả chúng ta cùng hiệp nhất trong đức tin vào Đức Kitô thì sẽ không còn chia rẽ. Sự hiệp nhất này chỉ có thể xảy ra, nếu chính mỗi người chúng ta biết củng cố đời sống đức tin và dẹp bỏ những mầm mống chia rẽ trong chính lòng mình, trong gia đình và cộng đoàn của mình. Ước chi khát vọng sống hiệp nhất yêu thương được cụ thể trong đời sống tôi từ hôm nay, từ những ngày của mùa chay thánh này.

Lạy Chúa, thế giới hôm nay vẫn còn rất nhiều người chưa tin nhận Chúa và chối bỏ Chúa, xin cho họ được ơn nhận biết và trở thành môn đệ của Chúa, hầu nhân loại được quy tụ thành một gia đình, gia đình của Chúa. Amen.  


Comments are closed.